Den internasjonale kvinnedagen. Er Norge er et likestilt land, eller ser vi behov for endringer?

foto