Private yrkesfaglige videregående skoler som Campus Blå på Toft får det nå betydelig vanskeligere, dersom den rødgrønne regjeringen får det som den vil.

Tilbudet på Toft er i fare fordi regjeringen gjør innstramninger i friskoleloven, dette medfører at yrkesfaglige friskoler verken kan videreutvikle tilbudet eller øke kapasiteten. Det skal heller ikke kunne opprettes nye linjer eller skoler.

På Campus Blå videregående er det null frafall etter åtte semestre. Og elevene har en kompetanse som etterspørres i næringslivet. Skolen har også en svært høy grad av jenter i sine klasser.

Alle ordførerne på Sør-Helgeland har tidligere signalisert at de vil ha dette tilbudet.

Campus Blå er et desentralisert kompetansesenter som tilbyr etterspurt utdanning i distriktene. Man skulle tro at dette tilbudet var midt i blinken for en regjering som visstnok skulle ta hele landet i bruk.

Men neida; regjeringen ser på private yrkesfaglige videregående skoler som en trussel, og ikke som et nødvendig supplement til et tilbud som fylkeskommunen ikke evner å levere.

Det er overraskende at Sp sentralt med sin distriktsprofil støtter en slik politikk.Er det god politikk å forhindre at ungdom på Sør-Helgeland kan ta en attraktiv utdanning innen havbruk?

Det er derfor på sin plass å stille Sp sin stortingsrepresentant Siv Mossleth dette spørsmålet;

Kommer du til å stemme for Regjeringens forslag til endring i Friskoleloven som er til behandling i Stortinget?

Stemmer du for dette forslaget vil du hindre Campus Blå videregående skole i å utvikle og utvide sitt tilbud.

Tore Tveråmo (H)

Varaordfører Brønnøy