Sammen med noen familiemedlemmer besøkte jeg for en uke siden Brønnøysund. Det var ønskelig med en tur til hullet i Torghatten. Med mine 83 år og noe slitne hofter og rygg, var jeg en smule betenkt. Men i en brosjyre stod det at adkomsten var både enkel og forholdsvis kort.

Jeg vil anbefale turistnæringen i Brønnøysund til å gjøre enten eller: Skrive om brosjyren, eller gjøre adkomsten bedre. Jeg vil anbefale det siste alternativ. Med litt dugnad er det fullt mulig å gjøre adkomst mye bedre. Der er stein nok i massevis til å bygge gangbare trapper. Kanskje også et tau eller stang å holde seg i.

I Norge setter vi opp skilt at det er hull i vegen – i stedet for å reparere hullet. I «stien» opp til Torghatthullet var det halvvegs satt opp et skilt at man gikk på eget ansvar! Har sett mye rart av turistnasjonen Norge.

Det var en masse folk som strevde seg opp til hullet. Her må være en inntektskilde hvis tilfredsstillende adkomst.

Paul Almåsvold,

Skatval