Etter å ha hørt på debatten fra Stormen kulturhus igår, så er jeg enda sikrere på at regjeringspartiene ikke evner å forstå bondeopprøret. Når jeg hører Ingelin Norensjø fra KrF si at hun ikke forstår om bondeopprøret er et opprør mot Bondelaget eller regjeringen kjente jeg på håpløsheten over at en rikspolitiker kan være så lite oppdatert om landbruket. Hun sa at jeg som bonde burde være glad over at det ikke var Sylvi Listhaug som var landbruksminister, men Olaug Bollestad som bekler rollen som minister!

Tror ikke det har noen stor betydning dessverre, med Listhaug viste vi i hvertfall hva som kom, Bollestad kommer det jo ikke noe fra, annet enn at vi på de siste åtte årene tross alt har fått et inntektsløft på 16.000 kroner, Halleluja  sier jeg. Dagens regjering virker som om at de prøver å begrave hodet i sanden og vente med å trekke det opp til man håper at så mange bønder slutter at de kan få vise til at en stor effektivisering er foregått.

Så hadde Dagfin Olsen, FrP sin prins, et utsagn om at bønder som ikke drev som heltidsbonde burde fått tilskudd over kulturbudsjettet, for å holde kulturlandskapet i gang? Kor dumt går det an å ordlegge seg? Hadde en lærer på ungdomsskolen som sa til meg en gang "har du ikke noe fornuftig å si Roy Helge, så hold heller kjeft!" Det burde FrP sin mann tenke over.

Hvis ikke politikerne tar innover seg dagen situasjon i landbruket, så blir det mange konkurser fremover, derfor er årets valg et verdivalg for norsk landbruk. Senterpartiet har sagt at det må gjøres endringer i løpet av 4- 6 år, jeg mener det må skje fortere, men tross alt har Sp forstått problematikken. Siv Mossleth sa det så klart i går kveld: dette må gjøres noe med, og det fort, det haster og en ny regjering med Senterpartiet vil ta tak i den prekære situasjonen straks de inntar regjeringskontorene etter valget 13. september.

Bruk stemmeretten, stem på Senterpartiet og bidra til ny politisk kurs og husk at vi er i en posisjon der det er mulig å få inn Trine Fagervik og Hans Gunnar Holand fra helgelandsregionen på Tinget.

Roy Helge Dahle

Lokallagsleder Sømna Senterparti

foto
Roy Helge Dahle, gruppeleder Sp i Sømna Foto: Bente Milde