I forbindelse med at den kanadiske turisten Matias Sierra konfronterte tenåringene i Bodø som tok bilde av han, fordi han er kortvokst, har flere medier, deriblant Dagbladet, NRK, Avisa Nordland og iHarstad (lenket til alle publiserte artikler nederst i teksten) delt denne saken. Det er viktig at denne får såpass mye oppmerksomhet.

Det er også viktig å si i ifra når slike ting skjer og å melde det videre. Alt for ofte blir funksjonshemmede hengt ut på grunn av normbrytende utseende. Vi hadde kanskje fått et annet samfunn om alle funksjonshemmede som utsettes for dette hadde hatt muligheten eller turt å ta dette oppgjøret.

Hendelsen og medieoppmerksomheten åpner opp for en større diskusjon. Hvorfor er vi i samfunnet vårt fortsatt så opptatt av normbrytende utseender? Hvor ofte skjer dette, og hvor mange funksjonshemmede tør ikke å konfrontere dem som på ulike måter henger dem ut fordi de er funksjonshemmet?

Vi dokumenterer hele tiden saker der folk utsettes for denne typen forakt, men ordene som mangler i mediene er alltid at dette handler om samme type minoritetsforakt som ellers slås opp som rasisme, homofobi osv.

Til tross for dette er det nesten umulig å få medier til å publisere innlegg om denne forakten som det det er – disablism (som det betegnes på engelsk). Det fremstilles som om det er like oppsiktsvekkende hver gang og fenomenet forblir nærmest usynlig. På samme måte som andre -ismer er det viktig at mediene ser sammenhengen i sakene som omhandler funksjonshemmede.

Makten mediene har til å endre synet på funksjonshemmede i hvordan slike saker dekkes, må ikke undervurderes.

Sosiale medier florerer med individer som deler sine normbrytende utseender sammen med personlige historier og opplevelser i hverdagen. Flere forteller om støtte og komplimenter, men også om de hatefulle ytringene de utsettes for og minoritetsstresset de opplever. Man skulle trodd at den økte synligheten og representasjonen har en positiv effekt; at det snart betyr at folk har sett og lært seg om så mange ulike funksjonsnedsettelser og karakteristiske utseender at ingen lenger hever et øyenbryn når en som er kortvokst, har høylytte tics, en markant gange eller synlige arr, passerer på gata.

Vitner hendelsen i Bodø om at vi er like langt unna normaliseringen av dette som før? Følger folk flest funksjonshemmedes SoMe-kontoer på leting etter å lære seg om mennesker og mangfold eller for å finne seg selv i andre? Eller er de fleste der for å fråtse etter sirkusattraksjoner, noe som får hårene på armene til å reise seg i skrekkblandet fryd og som vi kan dele videre?

Det er ikke noe nytt når jeg sier at funksjonshemmede som ikke har utrettet noe annet enn å ha vært synlige i samfunnet ikke ønsker å bli kalt «en inspirasjon» eller få komplimenter fordi vi er flinke eller glade. Dette er vi ferdig med.

Mange av oss kjemper kamper for å få tilgang til våre grunnleggende rettigheter, til å bli behandlet helt vanlig, med respekt og som en selvfølgelig del av en arbeidsplass eller et nabolag – i en skoleklasse eller som en del av sin egen familie.

I Nyhetsmorgen på NRK 27.12.22 https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/sesong/202212/NPUB32025722 (47 min. uti programmet) diskuteres en sak publisert på forskning.no om at «En milliard tror på hekser i dag» hvor det konkluderes med at «Folk med funksjonsnedsettelser og psykiske lidelser løper størst risiko for å bli beskyldt for hekseri.» Ida Tjøstelsen kommenterer dette som «utrolig» og med lattermildhet.

Det er ikke morsomt, men faktisk dødsalvorlig. I mange land drepes funksjonshemmede pga. gammel overtro. Vi må jo også spørre oss om Tjøstelsen hadde ledd av saken om hun fikk vite at det var homofile, jøder eller bestemte religiøse eller etniske minoriteter som drepes pga. folks tro på at de er hekser?

Språket er viktig, ikke vanskelig

Saken i Bodø ble delt flere steder uten at journalistene reagerte på bruken av ordet handikappet. Kan vi også ta dette oppgjøret? Er folk flest klar over at dette begrepet ikke har hørt hjemme i det norske språket siden 1966, altså før mennesket landet på månen? Jeg siterer Stortingsmelding 88 (1966-67) "Om utviklingen av omsorgen for funksjonshemmede":

«Betegnelsen handikappet ble brukt i den stortingsmelding som ble lagt fram i 1965. Mange mener imidlertid at handikappet er en uklar betegnelse som ikke virker naturlig i norsk språkbruk. Dersom en skal oversette ordet handikappet til vanlig norsk, kjennetegner det en person som har fått en ekstra byrde. I de funksjonshemmedes egne organisasjoner er det imidlertid gitt uttrykk for at betegnelsen er uheldig fordi den virker statisk. En mener derfor at en i administrativt språk bør foretrekke begrepet funksjonshemmet.»

Riktig begrepsbruk er funksjonshemmede når det handler om holdninger og diskriminering rettet mot denne gruppen. Funksjonsnedsettelse skal benyttes når det handler om egenskaper ved individet.

Fortsatt synes både fagfolk, politikere, journalister, personen på gata og til og med noen funksjonshemmede selv at disse språkskillene er vanskelig. I NRKs egen ordliste for funksjonsmangfold defineres dette begrepet på følgende måte:

«OBS!: Handikappet ble tidligere brukt ved omtale av mennesker med fysisk funksjonshemming. Dette er et begrep som ikke bør benyttes om personer, siden det kan bli oppfattet som nedsettende. Ordet blir derimot brukt i ulike sammensetninger som HC-parkering, handikaptoalett, Handikapforbundet osv.»

Det var først etter at vi kontaktet journalisten selv at det ble endret.

Vi snakker ikke om handikap i sammenheng med funksjonshemmede og funksjonsnedsettelser i 2023 og ønsker å utfordre ikke bare dem som omtaler funksjonshemmede fra utsiden, men dem av oss som har den iboende kompetansen selv og jobber med dette hver dag.

Ihra Lill Scharning

Stopp Diskrimineringen

Dagbladet - https://www.dagbladet.no/nyheter/turist-hetset-sint/79852091

Avisa Nordland - https://www.an.no/kortvokst-turist-skal-ha-blitt-trakassert-pa-apen-gate-i-bodo-rystende-at-slikt-kan-skje/s/5-4-1791096

Helgelendingen – slettet artikkelen etter tilbakemelding om feil språkbruk

iHarstad - https://www.iharstad.no/vi-er-mennesker-pa-lik-linje-med-alle-andre/s/5-4-1791613

NRK - https://www.nrk.no/nordland/turist-mener-han-ble-trakassert-i-bodo-fordi-han-er-kortvokst-1.16479732