Angående den planlagte taretråling sør for Vega. Myndighetene ved Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har nå åpnet for høsting av tare i området kan en lese i Brønnøysunds Avis.

Tillatelsen bygger på den fysiske/biologiske tilstanden til tareskogen i området for tiden, den handler altså bare om tilstanden til stortare-plantene. Det blir ikke nevnt med et ord at tareskogen er et beskyttende oppvekstområde for alt som er av fisk, med unntak av makrell, sild, laks.

Det er således av største nødvendighet at tareskogen får stå i fred, den planlagte tarehøstingen skal vi ikke ha noe av i området. Det er nå cirka 40 år siden at tareskogen her i området ble totalt rasert, her i området av kråkeboller. Fortsatt så er ikke bestandene kommet tilbake. Ikke minst på denne bakgrunn, så tåles ikke noen mekanisk høsting på denne meget sårbare ressurs, som heldigvis er igjen.

Vevelstad 4.4.22

Trond Helgesen