I en tid med klima-, natur- og strømkrise må vi velge nøye hva vi bruker vår energi og våre arealer til. Energi og arealer bør ikke prioriteres brukt til energiintensiv utvinning av kryptovaluta, slik som bitcoin.

Uttalelse vedtatt på Naturvernforbundets landsmøte på Hamar 22.-24. april 2022

De største valutaene baserer seg på blokkjedeteknologi, hvor tusenvis av datamaskiner løser de samme oppgavene om kapp for å få lov til å plassere den neste blokken i kjeden.

Dette gjør utvinning av kryptovaluta svært kraftkrevende. Totalt anslås det at den globale utvinningen av bitcoin nå bruker 116 terawattimer (TWh) i året. Til sammenligning var hele det norske strømforbruket på 133 TWh i fjor. Studier viser at bitcoin krever minst 1200 ganger mer strøm per transaksjon enn en normal bank bruker på en korttransaksjon. Også fra et CO2-perspektiv kommer utvinning av kryptovaluta særdeles dårlig ut, da store deler av utvinningen foregår i land som benytter seg av fossil energi til strømproduksjon. Utvinning av kryptovalutaen bitcoin bidrar til enorme utslipp, estimert til rundt 22 millioner tonn CO2 i året. Dette tilsvarer samme mengde utslipp som for eksempel hele Jordan har i løpet av et år.

Fokuset på CO2-utslipp har ført til at kryptovaluta-selskapene nylig kom med en plan for kutt i klimagassutslipp – Crypto Climate Accord. Målet er null utslipp fra utvinning av kryptovaluta innen 2040. Da må alle blokkjedene over på fornybar energi innen 2030. Dette fornyede fokuset på CO2-utslipp, samt at den forrige regjeringen i 2020 ga krypto-datasentre fritak fra å betale full el-avgift, har gjort at bransjen nå har rettet øynene mot Norge og vår fornybare energi. Naturvernforbundet krever at dagens avgiftsfordeler for datasentre som produserer kryptovaluta, må oppheves.

I en verden preget av en usikker energisituasjon, der det snakkes om energisparing og tiltak for å redusere strømforbruket, mener vi i Naturvernforbundet at det er uansvarlig å sløse energi på å utvinne kryptovaluta. Vi krever derfor stans i utvinningen av miljøskadelig og energiintensiv kryptovaluta.

Kjærand Torgersen

Naturvernforbundet på Sør-Helgeland