Da er lærerstreiken over, ved hjelp av at regjeringa grep inn med tvungen lønnsnemnd. Det gikk som vi fryktet. KS vant fram, skolen tapte. Dette er en mørk dag, ikke bare for lærerne, men for alle som er opptatt av at Norge skal ha en god skole, også i Brønnøy. Det er nå på tide at Tariff 2022 og KS sin arbeidsgiverpolitikk kommer opp til debatt i kommunestyret 12. oktober, enten som egen sak eller i form av interpellasjon.

KS hevder at de har fått mandat fra kommunene om å nedprioritere lærerne i årets lønnsoppgjør. Har de egentlig det?

Etter å ha gjort litt etterforskning på egen hånd, kan jeg meddele at debattheftet fra KS kun ble lagt fram som referatsak i formannskapsmøtet i Brønnøy 9. februar i år. Det ble aldri behandlet i kommunestyret, og det er også uvisst om svarene som formannskapet ga, noen gang ble oversendt KS. Jeg har i alle fall ikke fått noen bekreftelse fra politisk sekretariat om at det faktisk ble gjort. Til informasjon er det kun 13 kommuner i Nordland som har svart KS.

Når det er sagt, så kan jeg ut fra svarene jeg har lest, fastslå at politikerne i formannskapet i Brønnøy ikke har gitt KS mandat til å gjøre lærerne til lønnstapere for sjette år på rad. Her står det tvert imot spesifisert i svaret på spørsmål to: «Samtidig må vi i likhet med mange andre kommuner trekke særskilt fram rekrutteringsutfordringer og turnover på». Vi har store rekrutteringsutfordringer med å få tak kvalifiserte lærere i Brønnøy og vi sliter også med å beholde erfarne lærere i yrket. Flere lærere har ved oppstart av nytt skoleår 2022–23 sluttet som lærere og fått seg jobb ved Brønnøysundregistrene og andre har fått jobb i det private. Jeg forventer derfor at kommunestyrestyret i Brønnøy vil ta et oppgjør med sin arbeidsgiverorganisasjon KS. Kommunestyret er skoleeier og har det formelle arbeidsgiveransvaret for lærerne og bør i særdeleshet være opptatt av fellesskolen og hvordan de kan sikre alle elevers rett til ei god og kvalitativ opplæring i Brønnøyskolen.

Merethe Paulsen Blomstervik

Leder

Utdanningsforbundet Brønnøy