I dag finnes det ingen lov i Norge som direkte regulerer det økonomiske oppgjøret mellom samboere ved brudd. En konsekvens av dette er at kvinnelige samboere kommer dårligere ut økonomisk ved endt samliv.

NRK har i flere artikler den siste tiden rettet fokus på kvinner som ringer banken for å sjekke om de har råd til å skille seg. Her kommer det frem at kvinner forblir i forhold fordi de ikke har råd til å skilles. Dette er ikke et ukjent problem for våre klienter i JURK (Juridisk rådgivning for kvinner). Mange av kvinnene som kontakter oss har store bekymringer knyttet til det økonomiske oppgjøret etter endt samliv. I en tid der prisene øker blir det dyrere å være alene, og dermed vanskelig å forlate partneren sin, spesielt for kvinner.

Det er særlig én gruppe dette går utover: kvinnelige samboere. I dag tar hver samboer med seg det hen hadde før samboerskapet, og alt hen har fått i løpet av samboerskapet, med seg ut ved samlivsbrudd. Selv om samboerne har barn sammen eller har vært samboere i årevis, har de ikke et økonomisk vern ved endt samliv, slik ektefeller har. Samboerskap kan derfor bli en fattigdomsfelle for kvinner.

Dette skyldes at de tradisjonelle kjønnsrollene fortsatt preger mange parforhold. I mange samboerskap er det slik at mannen sitter alene på hus og bil, mens kvinnen tar mer ansvar for barna hjemme og bruker sin lønn på løpende forbruksutgifter. Ordningen i parforholdet er sjelden gjennomtenkt, og ofte valgt fordi det er praktisk når mannen tjener mer. Uten en samboeravtale, er det kvinnen som vil komme tapende ut etter oppgjøret, mens mannen blir vinneren. Mannen kan som hovedregel ta med seg både hus og bil ved et brudd, mens kvinnen eier ingenting. For samboere vil dette føre til at kvinnen ikke har råd til å forlate forholdet.

Dette er et likestillingsproblem vi må ta på alvor. JURK mener at en samboerlov er løsningen.

Økonom Lene Drange uttalte til NRK at hun råder samboere til å skrive samboerkontrakt. JURK er glad for at viktigheten av samboerkontrakt blir belyst, men JURK mener at dette ikke er nok. Vår erfaring med informasjons- og opplysningsarbeid rettet mot samboere i over 30 år, er at de fleste samboere tror at de er beskyttet av tilsvarende regler som ektefeller, og dermed ikke klar over at de bør skrive en samboerkontrakt. Av dem som vet at de bør skrive samboerkontrakt, er det mange som kvier seg for å ta opp temaet, og det er ofte den økonomisk svakere parten som må ta initiativ til å opprette en samboerkontrakt. For å sikre samboere et rettferdig økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd, er det nødvendig å få på plass en samboerlov.

En samboerlov vil skape et rettferdig sikkerhetsnett for begge parter i samboerforholdet. JURK ønsker også at loven skal være fravikelig. Dermed kan de samboerpar som ikke ønsker felles samliv og økonomi, avtale seg vekk fra en samboerlov. En samboerlov vil bidra til å styrke kvinners økonomiske selvstendighet, og samtidig føre til økt reell likestilling. Å sikre et rettferdig oppgjør for samboere ved samlivsbrudd vil være i tråd med dagens samfunnsutvikling, hvor flere og flere par velger å leve i samboerskap fremfor ekteskap. Det er derfor på høy tid at en samboerlov blir innført i dagens Norge!

Hedda Stephansen Brun og Mona Lajili

Saksbehandlere i JURK – Juridisk rådgivning for kvinner