Det er stor lærermangel i hele landet, også i Brønnøy. Vi sliter både med å beholde og rekruttere lærere. Hvilke tiltak vil ditt parti lokalt gjøre for å sikre at elevene får undervisning av kvalifiserte lærere framover?

Norge er nå inne i en lærerstreik, og kampen dreier seg i all hovedsak om å klare å beholde og rekruttere lærere for å kunne ivareta undervisningskvaliteten for våre elever i skolen. Morgendagens skole skapes ikke med gårsdagens lærerlønninger!

Det er alltid uheldig at en tredjepart blir rammet i en streik, men dette er nødvendig og streiken vil gagne elevene i det lange løp.

Kommunestyret er arbeidsgiver og har det overordnede ansvar for å sikre alle elever et kvalitativt og etisk forsvarlig opplæringstilbud. Partiene Venstre og Rødt har sagt at de støtter lærerstreiken, så vårt neste spørsmål er: Støtter ditt parti lærerstreiken?

Onsdag 31. august arrangerer Utdanningsforbundet Brønnøy ei støttemarkering til lærerstreiken. Se annonse i Brønnøysunds avis! Vi håper mange politikere vil møte opp på markeringa og vise sin støtte, og vi ønsker også at alle parti i kommunestyret vil besvare våre spørsmål i avisa.

Merethe Paulsen Blomstervik, lokallagsleder Utdanningsforbundet Brønnøy

Iselin Thomassen Flore, nestleder Utdanningsforbundet Brønnøy

Line Lyng Hansen, HTV Utdanningsforbundet Brønnøy