Vidar Bendiksen er en lokal bedriftsleder det ikke sitter langt inne å heie på. Med hard innsats har han gått fra gravemaskineier til lokal entreprenør – i både den norske og engelske betydningen av ordet. På Ramtindkonferansen så vi ham med tårer i øynene da han snakket om hvordan de ansatte står på. De er hele 35 i tallet – mange familier får brød på bordet fra den viktige innsatsen firmaet gjør. I 2018 fikk selskapet en velfortjent næringspris fra Brønnøy kommune.

Men det har også blitt kjeft. For firmaets masselagring like ved boliger på Salhus har ikke vært uproblematisk. Det er en knipe som er skapt av at boliger har blitt plassert nært det som heter Industriveien – næringsdriften var der først. Men slik det nå har blitt så bør kommunen hjelpe Bendiksen Entreprenør å finne et annet sted å lagre masser på.

Selv har Bendiksen blitt kontaktet av eieren av et landbruksområde, et relativt sentrumsnært område som på mange måter hadde passet bra, med ett unntak: da tar man av jordbruksjord. Dermed står man i arealknipa som mange norske kommuner opplever. Med negative signaler fra fylkesmann og fylkeskommune er det mye som tyder på at saken uansett ender med nei til fradeling.

Men det ble også nei i den første av flere politiske behandlinger, i driftsutvalg II. Det var ikke overraskede at Senterpartiet ikke ønsket at landbruksjord skulle bli brukt til dette. Jordvern er naturlig nok en kjernesak for partiet, og de andre partiene hadde nok signalene fra fylkeshold i bakhodet da de sluttet seg til. Jordbruk er, som det i ettertid er blitt påpekt, også en næring. En viktig en.

Det er lett å forstå Bendiksens frustrasjon over at alt heller mot nei. Men landbruksjorda utgjør en liten del av arealet lokalt, så det er også fullt mulig å se argumentene for jordvern. Realismen i prosjektet er også et moment når nasjonale og lokale mål om jordvern er så tydelige.

Men det alle er enige om er at Bendiksen Entreprenør trenger en ny tomt for lagring. Det bør være mulig å få til. Her må kommunen som ga næringsprisen og alle andre gode krefter bidra til å finne det. Gi (selg) mannen en tomt, fort. Men kanskje et annet sted.