Parese er et medisinsk uttrykk og betyr som kjent lammelse. Dette er en fryktelig tilstand som man inderlig ønsker ingen måtte rammes av.

Det er derfor trist å måtte bruke dette ordet om de som er valgt og satt til å styre Sømna kommune for tiden.

Paresen inntrådte for full kraft 30.09.2021 da disse utvalgte valgte å se bort fra alle de innstendige innlegg i BA som i klare og svært tydelige ordelag med all verdens begrunnelser bak. Alle innleggene gjorde det krystallklart at hvis kommuneadministrasjonens forslag om å nedlegge Nordstua demensavdeling ved Sømna Omsorgssenter ble vedtatt, ville det bety at kommunens ledelse (kommunestyrerepresentantene) ga de aller svakeste beboerne i Sømna et kraftig spark. Dette brutale sparket ville føre til at foregangskommunen Sømna i demensomsorg, ble ført tilbake omtrent 50 år i tid da uttrykket demens ikke var i bruk. Da brukte man ord som åreforkalket, senilitet. Disse menneskene ville man ha minst mulig bry med, og gjemte de gjerne bort et eller annet sted.

Denne type tenkning vet de aller fleste at vi er gått bort fra, unntaket er tydeligvis kommuneadministrasjonen i Sømna. Administrasjonens forslag fra 2020 om nedlegging er i løpet av året som er gått, med bulldoserkraft, brøytet seg vei gjennom det kommunale lovpålagte systemet. En slik vei betyr at det skal avholdes møter med alle involverte parter, det skal opprettes protokoll, det skal skrives referater. Alt dette er lovpålagt. Som jeg svært tydelig har påpekt mange ganger, er mye av dette utelatt i den brutale kampen om å bruke makt for å få gjennomslag i kommunestyret for å nedskalere den kommunale omsorg for Sømnas aller svakeste gruppe av mennesker.

Og det samlede kommunestyre brydde seg ikke, de stemte for, ja, ja slik må vi vel gjøre?

Når et samlet kommunestyre ikke har oppfattet et så klart og tydelig dokumentert budskap som Sømnas befolkning har gitt i dette spesielle tilfelle, da har jeg dekning for å bruke uttrykket kommunal lammelse. Riktignok har én av de 17 i ettertid våknet opp og registrert at dette bærer helt gæli av vei, men de 16 gjenværende befinner seg tydeligvis fortsatt i den samme lamme tilstand.

Jeg ønsker å stille Sømnas oppegående befolkning følgende spørsmål:

Er det slik dere ønsker at vår flotte kommune skal ledes? Skal Sømna nå og i ettertid bære med seg skam for kommunens behandling av de svakeste og mest sårbare innbyggere?

Dette er nemlig den sanne virkelighet som konsekvensene av vedtaket medfører.

Sømna

18.10.2021

Arild Aune