Denne uken fikk BA tips fra flere lesere i Sømna om at noe «merkelig» var på gang med Coops nye Prix-butikk på Berg. Større byggesaker i sentrum vekker ofte stor entusiasme og kamplyst uansett hvilken by eller tettsted det gjelder. Slik var det i alle fall med et annet stort Coop-prosjekt, Havnesenter-utbyggingen i Brønnøysund og prosjektet på Berg har også pådratt seg klager fra naboer som mener bygget vil stjele utsikt mot fjorden. Entusiasme kan ofte gli over i overdrivelser for de fleste av oss, men i dette tilfellet har tipserne helt rett.

For det som har skjedd på Berg er merkelig. Coop har gjennom sin entreprenør søkt om å få bygge et nytt butikkbygg, en søknad basert på detaljerte skisser og beskrivelser. Prosjektet ble etter klagebehandling og diskusjon i formannskapet i Sømna godkjent og entreprenøren fikk grønt lys til å føre opp bygget. Det har de gjort. Det eneste problemet er at bygget som reiser seg på Berg ikke ligner på skissene som ble presentert for politikere og befolkning. Bygget som ble presentert har flatt tak og rager fem og en halv meter over bakken. Alle med øyne kan imidlertid se at det nå er oppført et saltak på Berg, og taket vokser seks og en halv meter over bakken. Det er mildt sagt en vesentlig forskjell fra bygget som ble presentert.

Kommunen har også oppdaget dette, og er forundret. Også byggherren selv, Coop Nordland, er forundret over byggets nye framtoning. Coops byggeleder og ansvarlig søker AL Høyer i Sandnessjøen har ikke besvart avisens henvendelser - så det er dessverre uvisst hva de har tenkt og gjort. I endringssøknaden grunngir AL Høyer endringen av takkonstruksjon med at bygget ikke vil tåle vær og vind i Sømna hvis det er flatt. De viser også til at «feilen», som vi må anta er endringen i takkonstruksjon, ble «oppdaget» i månedsskiftet juli/august. Spørsmålet om hvem som faktisk bestemte at taket skulle endres - uten å varsle kommunen - henger dermed fortsatt i lufta.

Uansett er det selvsagt slik at når noen skal bygge, uansett om det er private, næringsliv eller det offentlige, så må man forholde seg til planen politikerne har godkjent. Det er gitt, og det hjelper ikke at reguleringsplanen tillater rammene for tiltaket. Når et prosjekt i tillegg er relativt stort, ligger sentralt i et tettsted og har pådratt seg klager fra naboer - som til overmål klager på byggehøyde - så er det selvsagt ekstra viktig at utbyggerne forholder seg til det som er lovet. I dette tilfellet virker det nå som om så ikke har skjedd. Her bør politikerne i Sømna være tydelige og sette skapet (butikkbygget) på plass. Det er rett og slett ikke greit å søke om et bygg og deretter bygget noe annet, uansett hvem som gjør det.