Viser til kunngjøring som omhandler utredning av skolestruktur i Brønnøy.

Sport Torghatten Idrettslag ser med bekymring på at Nordhus skole i alle andre modeller enn 0-alternativet (og modell 1.5) legges ned. En eventuell nedleggelse av Nordhus skole vil være katastrofalt for oss som idrettslag, og vil etter alle solemerker i beste fall være svært begrensende for vår fremtidige aktivitet, i verste fall bety slutten også for Sport Torghatten Idrettslag. En nedleggelse vil uansett ha store konsekvenser for vår eksistens.

Som et idrettslag med god vind i seilene, med sterkt økende medlemsmasse, høyere deltakelse blant barna i alle alderstrinn og et stort engasjement fra ivrige foreldre og andre dyktige frivillige, ser vi svært mørke skyer i horisonten i forbindelse med skolestrukturen for kommunen vår.

Sport Torghatten Idrettslag er i dag et veldrevet, gjeldfritt og inkluderende idrettslag. Vi har et høyt aktivitetsnivå rettet primært mot barn og unge, og har et svært allsidig innhold i våre aktiviteter, som er bygd opp med mål om at alle barn skal få testet ut et godt utvalg av idretter for å finne sine interesser i trygge og billige rammer.

Vi har gjennom utallige dugnadstimer, og med god støtte fra lokalt næringsliv og Brønnøy kommune omsider fått på plass det flotte idrettsanlegget Nordhus stadion har blitt! Vi har blås liv i friidretten, innebandy og allidretten. Vi har flere prosjekter som er nært forestående å bli realisert som også vil legge til rette for flere aktiviteter for hele kommunen. Fotballgruppa og Taekwon-Do har tatt store steg, og har hatt en enorm utvikling over de siste årene, både i størrelse og kvalitet. Dette til stor glede også utenfor Nordhus skolekrets, da dette er tilbud som også benyttes av barn og unge fra andre steder i kommunen.

I en tid der privatøkonomien til mange kan oppleves som anstrengt i forbindelse med høy prisvekst, og stadig økende rentenivå, har Sport Torghatten Idrettslag tatt et aktivt standpunkt på å holde kostnadsnivået for å bedrive idrett hos oss til et absolutte minimum. Vi har per dags dato ingen treningsavgifter for aktivitet hos oss, og egenandeler i forbindelse med reiser til fotballturneringer og stevner er også ikke-eksisterende.

Vi er også stolt arrangør av flere av de største idrettsarrangementene på Sør-Helgeland, med Torghatten Maraton, Knut Eriks Minnecup og Brustafetten i tillegg til at vi arrangerer fire løp i Sør-Helgeland Løpskarusell. Alle disse arrangementene er bygget på frivillighet og engasjement, og store deler av lokalsamfunnet er i sving i små og store roller for å løse alle oppgaver som må̊ håndteres.

For Sport Torghatten Idrettslag er Nordhus skole grunnpilaren i vårt lille hjørne av verden. Dersom skolen forsvinner, er vi svært bekymret for at tilflytting til vår side av brua vil stoppe opp. Nærheten til skole og barnehage er et av de viktigste punktene for småbarnsforeldre, og uten skolen her ute frykter vi for at tilveksten av barn, unge og engasjerte foreldre inn i idrettslaget vil kollapse.

En nedleggelse av Nordhus skole, er ikke bare en nedleggelse av en skole; Det er å fjerne grunnmuren i lokalsamfunnet på vår side av brua. Vi frykter betydningen av en forhastet avgjørelse i denne saken, da konsekvensene av en nedleggelse av Nordhus skole vil være av uante proporsjoner.

Med vennlig hilsen

Et samlet styre i Sport Torghatten Idrettslag

John-Andreas Lorentzen (leder)

Jørgen Warholm (nestleder)

Luis Mancilla (kasserer)

Birgitte Brattebø (styremedlem)

Tommy Johansen (styremedlem)

Katarina Strand (styremedlem)