Vet nesten ikke hvor jeg skal begynne, men tror jeg får starte med brevet jeg sendte til kommunen, om det jeg mente var feil skilting av veien til Holand - resten tar vi etter hvert.

Vega kommune

Rådmann: Brit Skjevling

Søknad om å få forandret skiltingen av vei til/på Holand.

Skal fatte meg i korthet ( har snakket med teknisk sjef om saken).

Det fører to veier til Holand – den ene fra krysset Risbakkveien, Nesveien, og Holandsveien – punkt 1. Den andre fra Nes – punkt 3. Punkt 1 er merket med gult skilt med pil mot Holand – og punkt 2 med blått skilt når en har passert Hopsbrua. Her begynner Holand. Dette mener jeg er den riktige merkingen. Slik er det ikke når det gjelder den andre veien. Jeg mener den bør merkes på samme måte som førstnevnte. Punkt 3 – gult skilt med Holand og pilretning på, og blått skilt med Holand på når en har passert fyllingen over fjæra – punkt 4. Her har man ankommet Holand, gårdsnr. 34. ( idag er 3 og 4 merket Kirkøy). Hvorfor en har valgt å plassere et blått skilt påført Holand på punkt 5 (midt i bygda) er vanskelig å forstå. Holand hverken begynner eller slutter her.

Skiltingen av Kirkøy skal jeg ikke mene så mye om, men de blå skiltene bør, slik jeg ser det (som de andre plassene på Vega), forbeholdes bygdene.

Vedlegg: «kart» over området.

Kåre Steinbru.

foto
Steinbru la ved dette kartet. Punkt 5 viser plasseringen av skiltet på bildet, og Steinbru skriver at dette er midt i bygda.

Kan ikke ta med alle detaljene her, men kommunen – teknisk avd., sender brevet videre (med kommentar?) til fylkeskommunen. Der blir brevet liggende p.g.a. at det ikke var registrert mottatt. Grunnen var at det ikke ble sendt slik post fra kommune til fylke skal sendes. Brevet var sendt direkte til saksbehandler, og heller ikke registrert som utgående post fra Vega kommune.

19/5-21 får jeg en hyggelig e-post fra fylket hvor de vil informere meg om at de har snakket med Vega kommune, som vil sende dem en tilbakemelding, slik at de kan fortsette sin saksbehandling.

For kort tid siden fikk jeg en tilbakemelding fra fylket. Her fremgår det at de anser saken som avsluttet fra deres side. Hva dette betyr, er for meg uklart.

Det som ser ut til å ha skjedd er at kommunen for å få «terrenget til å stemme med skiltingen» - har delt Holand i to soner. Holand er visstnok ikke godt nok for de som bor på Kirkøy, og derfor blir dette A-sonen på Holand. Vi andre får nøye oss å tilhøre B-gjengen. Det er merkelig at et stedsnavn på Holand skal fortrenge rett skilting av gårdsnr. 34. Kommunen skriver at vi har mange stedsnavn på Vega - ja vi har så - men ingen av dem er skiltet med blått skilt (selv vet jeg ingen stedsnavn som er skiltet utenom Kirkøy).

foto
Kommunens saksbehandler sendte dette kartet til fylkeskommunen. Han skriver at A er Kirkøy (Kjerkøya), mens resten blir Holand. Kåre Steinbru mener det nå legges opp til et A- og B-lag på det som er Holand.

Etter hvert har det på krysset Risbakkveien/Sundsvoldveien kommet opp et skilt med - Nes/Kirkøy. Denne veien har i generasjoner vært veien til Holand/Nes, aldri nevnt som veien til Kirkøy.

(Litt historikk: krysset har i generasjoner gått under navnet «Klovningan» - etter den klovne steinen som ligger i krysset. Her møttes folk fra Nes (Nes-honger) og Holand (Holandsramp) Vallerten, før de dro videre på fest, basarr, eller en eller annen tilstelning på Gladstad).

Jeg finner det litt merkelig at ikke bygda Holand ikke skal stå skiltet i krysset på Risbakken (sammen med Nes), all den tid Verdensarvsentret ligger på Holand, det samme det kommunale byggefeltet på Nausthaugen, fiskerihavna med fiskebruket, hurtigbåthavna, utleie av rorbuer for fisketurister osv. På Kirkøy finne i dag svært lite igjen av det som en gang var - bortsett fra at plassen, etter min mening, er en av de fineste vi har på Vega - noe jeg har begrunnet i et lengre innlegg i BA tidligere. At veien over øya har fått navnet Kirkøyveien, synes helt greit.

Jeg har enda ikke fått svar fra Vega kommune på brevet jeg sendte dem (brevet jeg fikk fra fylket om at saken var å anses som avsluttet fra deres side sier meg lite). Slik jeg forstår teknisk etat er saken ikke avsluttet, men det er mulig jeg har misforstått. Jeg ber derfor at kommunen gjennom BA orienterer oss som bor på Holand om hva som har ført til delingen av bygden, og hvem som har stått for delingen. Har snakket med kommunedirektør Brit Skjevling, men hun sier hun ikke har hørt om denne delingen, noe heller ingen på Holand har. Delingen er heller ikke politisk behandlet.

Så gjenstår det bare å håpe på at vi slipper en lengre avhandling om hva Kirkøy har vært gjennom tidene. Det denne saken dreier seg om er merking av veiene til gårdsnr. 34 Holand - for øvrig første gangen nevnt i Aslak Bolts jordbok fra 1432.

Kåre Steinbru