Torghatten er en av Norges største og mest besøkte turistattraksjoner. Antall besøkende har økt jevnt de siste årene, og det er grunn til å tro at den også vil øke i tida framover.

Veien fra Nordhuskrysset til Torghatten er smal og stedvis uoversiktlig. Turbusser og campingbiler dominerer sommertrafikken og gjør vegen til dels trafikkfarlig.

Den forventede økningen av både biltrafikk og mykere trafikanter må føre til at strekningen utbedres, og det raskt.

En utbedring av veien vil ikke bare forbedre trafikksikkerheten, den vil også øke tilgjengeligheten til eventyrfjellet vårt.

Ønsker en debatt om dette, men mest av alt ønsker jeg vegen utbedret, og det raskest mulig.

Sigve Saltermark