Jeg, Isak Høgeli og Maria Solvang har denne uken representert Brønnøy ungdomsråd på Ungdomskonferansen 2021, arrangert av Bufdir i samarbeid med Kristiansand kommune.

Årets ungdomskonferanse ble arrangert på Radisson Blu Caledonien, i Kristiansand, 1. og 2. november. Rundt 400 representanter fra ungdomsråd over hele Norge deltok. Ungdomskonferansen retter søkelys på hva som er viktig fremover og hvordan ungdom kan ha innflytelse på beslutninger som påvirker deres liv. I ungdommens politiske arbeid er dette særs viktige temaer, og har derfor vært veldig relevant for oss i ungdomsrådet. Konferansen har gitt oss en, som vi sier på «ungdomsk»: motivasjons-boost til å fortsette med arbeidet vi gjør.

Vi har deltatt i lærerike foredrag, møtt mange spennende mennesker og utvekslet ideer med ungdom fra hele landet. Vi sitter igjen med kunnskap og gode ideer til hvordan vi skal drive Brønnøy ungdomsråd videre.

Under konferansen ble også prisen for «Årets ungdomskommune» kåret. Dette var det vår samarbeidskommune Vefsn, og deres ungdomsråd, som vant. Vi vil gratulere disse, og takke for all inspirasjon og engasjement de har smittet over på oss.

Sett bort fra det vi fikk av engasjement og inspirasjon fra Vefsn, har det heldigvis vært lite smitte på konferansen. Det å få delta fysisk på et slikt arrangement for første gang siden mars 2020, har vært etterlengtet og veldig godt. Den velkjente «Litt for tung luft, på grunn av litt for mange mennesker inne i en litt for dårlig ventilert forelesningssal» har på denne turen vært fint. Litt fint i hvert fall.

Vi ser frem til et nytt år med ungdomsråd, med nye medlemmer, nytenkende ideer og spennende prosjekter. Nye samlinger uten metersregler og kohorter er vi også veldig klare for. Vi skal snakke de unges sak, og jobbe mot en kommune hvor ungdommen trives enda bedre enn i dag.