Arktisk Filharmoni er verdens nordligste symfoniorkester. Orkesteret gir musikkopplevelser som «begeistrer og berører, forarger og forfører». Orkesterets organisering er unik og innovativ, både i Norge og i resten av verden. Orkesteret er lokalisert i to byer i Arktis, Bodø og Tromsø, og har hele den nordnorske regionen som sin arena.

Ingen andre symfoniorkester i landet har så mange faste spillesteder, spredt ut over et så stort område. En av årets konserter spilles i et område fra Hammerfest til Brønnøysund. Det er 1276 kilometer mellom spillestedene, og det tar 18 og en halv time å kjøre, på sommerføre. Det er drøye 500 kilometer mellom de to hjembyene til orkesteret, noe som innebærer en helt annen måte å arbeide på, enn for de øvrige symfoniorkestrene i Norge.

Til tross for disse store avstandene og komplisert logistikk, har vi et orkester som leverer på internasjonalt nivå, og er en foretrukken samarbeidspart for festivaler og et bredt mangfold av lokale og regionale kunstinstitusjoner og internasjonale pop-ikoner, blant andre for A-HA. For at landsdelen skal være et være et reelt alternativ til den som søker seg til hit må vi bygge hele samfunn, med alt det innebærer av infrastruktur, institusjoner, fellesskap og kultur. En kultur hvor også kunstens egenverdi og kraft har sin selvsagte plass.

I 2009 vedtok Stortinget etableringen av Arktisk Filharmoni, noe som var et stort og viktig løft både for kunsten og for å bygge samfunn i landsdelen. Stortinget var tydelig på at orkesteret skal sammenligne seg med de øvrige orkestrene i landet, hva størrelse og ambisjonsnivå angår. Ambisjonsnivået er det ikke noe å utsette på, men vi har fortsatt et stykke igjen for å løfte filharmonien til en anstendig størrelse, med tilstrekkelige ressurser for et orkester med ansvar for en så langstrakt landsdel.

I dag delfinansieres orkesteret av vertskommunene Bodø og Tromsø og av fylkeskommunene i landsdelen, mens andre symfoniorkestre i landet er 100% finansiert av staten. Tallenes tale viser at av de statlige bevilgningene til klassisk musikk sitter Nord-Norge igjen med bare fem prosent. Det er på tide med likebehandling.

Orkesteret bidrar betydelig i arbeidet med å synliggjøre samisk musikk og kultur på norske scener, og samarbeider med en rekke samiske artister og kunstnere, og i et tett samarbeid med Det Samiske Nasjonalteatret, Beaivváš og Sametinget. Arktisk Filharmoni har tatt på seg ansvar som et nasjonalt orkester, med alt det innebærer. I et internasjonalt perspektiv er orkesteret en viktig og betydelig ambassadør for Norge, gjennom sine konserter både i Europa og på øvrige kontinenter. I gjennomføringen av kulturhovedstadsåret Bodø2024 er Arktisk filharmoni en av de store samarbeidspartnerne til prosjektet. Da krigen brøt ut i Ukraina var Kyiv Soloists på turne i Italia, og kom seg ikke hjem. Fra april 2022 tok Arktisk Filharmoni et stort nasjonalt solidaritetsansvar ved å tilby sine ukrainske kolleger et midlertidig hjem og arbeidsfellesskap i nord. En ordning som ble muliggjort i samarbeid mellom Arktisk Filharmoni, Bodø2024, Nordland Musikkfestuke og lokale næringsaktører.

I 2020 skrev ordførerne i Bodø og Tromsø, sammen med daværende stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen, i en kronikk om Arktisk Filharmoni at: «Å bygge ferdig orkesteret er et økonomisk løft som nødvendigvis må hvile på regjeringen og Kulturdepartementet, og ikke på lokale/regionale tilskuddsparter alene».

Vi forutsetter at den nåværende kulturminister Trettebergstuens ord står ved lag også i 2023.

I statsbudsjettet i 2021 anerkjenner regjeringen orkesteret som et «orkester av nasjonal betydning». Landsdelsrådet for kultur forventer at regjeringen finner rom for å finansiere et orkester også i nord.

Christian Torset, fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland fylkeskommune

Ronald Wærnes, fylkesråd for kultur og økonomi i Troms og Finnmark fylkeskommune