Jeg sitter og følger dagens kommunestyremøte, der kommunedirektør legger frem forslag om 200 000,- for å utrede samfunnshuset som kulturhus.

H/SP velger nok en gang å bortprioritere kulturen i Brønnøy.

To ganger under debatten tilbakeviser kommunedirektøren argumentene fra posisjon, likevel klarer de å få 200 000,- til å virke som det vil vrake kommunens økonomi.

Like fult skal de prøve å overbevise oss om at de er for kulturhus???

Brønnøy trenger at folk flytter til kommunen, ikke fra kommunen. Å legge til rette for et rikt kulturliv er absolutt noe som er attraktivt i en kommune. Dette har med trivsel å gjøre.

200 000,- er en start på å få til noe som har vært savnet av mange, i mange år. Å kunne starte den utredningen nå, ville blitt en start på noe innbyggere i kommunen savner, og vil nyte godt av.

Jeg vil også minne SP på, at det var dere som også ville bygge nytt kulturhus, i stedet for å utrede samfunnshuset, når det den gang var påpekt at Brønnøy kommune ikke hadde midler til dette, og var på tur til Robek. Alle vet at Brønnøy kommune ikke har økonomi til dette. Og H og SP har gang på gang stemt i mot å få på plass noe for kulturlivet i Brønnøy.

De samme stemte også for at samfunnshuset skulle utredes i 2022, men i dag stemmer dere i mot dette.

Hvorfor skal vi da tro på at det er vilje til å få til et rikt kulturliv i Brønnøy fra H/SP??

På grunn av 200 000,- ??

Ann Kristin Sletvold