Gjennom lokalavisa fikk kommunepolitikere, ansatte, tillitsvalgte og vordende foreldre vite at fødestua i Brønnøysund stenges for fødsler i fire måneder frem til 1. april 2022. Avisa refererte til pressemelding fra Helgelandssykehuset datert 2. desember, der det står at ordningen ble iverksatt 30. november. Dette er ikke akseptabelt, og Nordland fylkesting forventer strakstiltak hvor Helgelandssykehuset snarlig henter inn fagfolk og videre rekrutterer for å bygge en mer robust tjeneste som vil være stabil over tid.

De fødende må nå til sykehuset i Sandnessjøen. Avstanden mellom Brønnøysund og Sandnessjøen er i overkant av 9 mil og krever 2 ferger. Dette tar minimum to timer og førti minutt. Dette går hard ut over fødende i både Brønnøy og omegn. I 2019 fødte nær 400 norske kvinner årlig ufrivillig før de når frem til kvalifisert fødselshjelp.

Det er bekymringsfullt at lukkingen skjer uten forutgående dialog med kommune og tillitsvalgte. Det er ikke gjort avtaler med legekontor eller ambulansepersonell, og det er ingen plan for hvordan akutte situasjoner skal håndteres. Det er utfordrende å rekruttere jordmødre i hele landet, samtidig foreligger det ingen plan for hvordan følgetjenesten, som de fødende vil ha krav på under stengingen, skal bemannes med jordmor eller lege med kompetanse innen fødselshjelp. Det er ikke utarbeidet en ROS-analyse, noe Nordland fylkesting forutsetter gjøres i forkant av slike større strukturelle endringer.

Nordland fylkesting ber om at Helgelandssykehuset gjør sitt ytterste for å bemanne opp fødestua så raskt som mulig slik at nedstengningsperioden kan kortes inn. Dette må skje i tett dialog med alle berørte parter.

Karl-Hans Rønning

Senterpartiet

Arne Ivar Mikalsen

Venstre

Per-Gunnar Skotåm

Rødt

Beate Bø Nilsen

Høyre

Aase Refsnes Sosialistisk Venstreparti

Odd Arnold Skogsholm

Arbeiderpartiet

Ingelin Noresjø

Kristelig Folkeparti

Sirianna Stormo Pettersen

Miljøpartiet De Grønne