Satsning på utbed­ring og utvik­ling av infra­struk­turen i Nord-Norge må fortsette

foto