Høyrerepresentantenes innlegg «Politisk latskap?» er forunderlig. En forakt for vedtatte planer og nasjonale lover og regler. Diffuse velforeninger? Det er faktisk en del av samfunnslivet. Gjennom årene har jeg tenkt at betydningen av ordet samfunn må være totalt ukjent for Høyre. Sitter vel blant sine kumpaner og teller penger og legger planer, som når de tenkes satt ut i livet, kommunestyret si ja til for det er jo Høyre som vil.

Takk til Lisbeth Holand for vettuge ord i BA.

Så bør Høyre slutte å slenge dritt på administrasjonen. De har ofte flere års erfaring, og dessuten «kan de lese» hva regelverket sier.

Etter min oppfatning bør Brønnøy være en nei-kommune til høyrerepresentanter i kommunestyret ved neste kommunevalg.

Liv-Grete Sletner

Sosialdemokrat