– Drep meg ikkje med graut, sa skalden Halle til den gjerrige kong Harald Hardråde som var så gnien med maten til hirdmennene sine at de som oftest gikk halvmette og misfornøyde fra bordet.

Denne kjente episoden fra sagalitteraturen kan stå som et høvelig apropos til Renate Larsen, styreleder i Helse Nord RHF, i forbindelse med hennes avisinnlegg under den manende tittelen «Tid for handling».

Dette skriftstykket, publisert i de fleste avisene i Nord-Norge, utmerker seg med sitt svulmende ordvolum samtidig som det glimrer med sitt fravær av konkret beskrivelse av krisa som spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge befinner seg i. For ikke å snakke om mangel på botemiddel som trengs for å løse denne krisa.

Ordgyteriet gir mest av alt et inntrykk av en styreleder som er skremt av protestene som har reist seg rundt om i landsdelen mot de dramatiske kuttforslagene som Helse Nord nylig har lansert.

Hun iler til og forsikrer at hun «forstår godt uroen mange kjenner». Avslutningsvis klemmer styrelederen til med følgende: – Og ja, om noen skulle være i tvil, for Helse Nord veier hensynet til pasientene og helsetjenesten tyngst. Vi skal sørge for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen.

Disse trøstens ord til tross, tvilen holder fortsatt taket i den nordnorske befolkninga. Mange synes det er betimelig å stille spørsmålet: Hvilke kvalifikasjoner har Renate Larsen for å aksle den svært krevende jobben som leder for styret i Helse Nord RHF?

Hennes arbeidserfaring har hovedsakelig vært innenfor sjømatnæringa, særlig som administrerende direktør i Norges sjømatråd gjennom flere år. Men er erfaringa derfra relevant innenfor spesialisthelsetjenesten?

Ledelsen i Helse Nord må ta til seg følgende: Bedre enn mange som omgir seg med tomme ord, trenger vi noen som vet. Noen som kjenner vår virkelighet.

Viktor Stein

Sømna