Strutsen er en stor og ikke flygedyktig afrikansk fugl. Den har vært knyttet til det å stikke hodet i sanden når den er usikker og forvirret. Det kalles en oversprangshandling. Overført til politikkens verden benyttes begrepet strutsepolitikk når politikere lukker øynene for faktiske forhold og durer videre i sine snevre spor. Det er jo ubehagelig når fakta ikke stemmer med deres verdensbilder.

Vi står igjen foran et stortingsvalg. I min barndom lærte jeg at på Stortinget var nasjonens dyktigste kvinner og menn samlet. Da jeg kom ut i livet og fikk jobb i statsforvaltningen gikk det ikke lang tid før barndommens bilde var rasert.

Nå har høyresiden fått herje lenge med frislepp av alt over alt, som det kan føles. Om en ny regjering i realiteten virkelig vil bli noe særlig nytt gjenstår å se. Noen flere fylker og lensmenn redder ikke verden. Jeg tror dessverre ikke veldig mange norske politikere og heller ikke mange norske forbrukere, for den sak skyld, vil ta inn over seg den siste rapporten fra FNs klimapanel og FN-sjefens oppfordring til verdenssamfunnet. Om å ta nødvendige grep både nasjon og privat. Det blir vel «business as usual». Annet vil være overraskende.

Man trenger ikke være særlig begavet for å forstå at FN-rapporten med all tydelighet viser nødvendigheten av internasjonalt samarbeid og oppfølging av internasjonale avtaler på alle plan. Vi leser i avisene at Erna Solberg ikke vil lytte til oppfordringen fra FNs leder om å avslutte leting etter gass og olje, og Frps Ketil Solvik Olsen mener at FN-rapporten styrker Frps argumenter mot regjeringens klimapolitikk! Hva slags visdom som ligger bak er heller difust, men holdningene framstår dessverre klare. Det lukter struts!

Det brenner, stormer, raser, flommer, tørker, av-ises samt utryddes arter over hele verden i et omfang vi kan se med det blotte øye – dersom hodet ikke er stukket i sanden. Moder Jord har gitt klar beskjed om at vi ikke kan fortsette på 1. klasse i ressursforbruk og materielt forbruk.

Da er det ikke strutsepolitikk som redder verden, da er det modige og uegennyttige politikere som trengs til å ta de upopulære beslutningene som behøves for at de som kommer etter oss, etter noen få fireårs stortingsperioder til, kan få en levelig og verdig hverdag.

En gammel Venstre-mann velger seg i alle fall et nytt spor ved valget.

Godt valg!

Jon Suul

foto
Jon Suul. Foto: Viktor Stein