I oktober 2019 var det en opphetet debatt om Brønnøysundregistrenes fremtid. Regjeringen foreslo da i statsbudsjettet å kutte 50-60 arbeidsplasser. Tidligere i 2019 hadde regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti allerede fjernet Altinn fra Brønnøysundregistrene, og slått Altinn sammen med Difi inn i det nye Digitaliseringsdirektoratet. Senterpartiet var svært kritiske til begge disse grepene. Vi mente at de meget viktige statlige arbeidsplassene ved registrene burde være sikret mot kutt, og at Altinn hørte hjemme i Brønnøysundregistrene.

Siden den gang har registrene fått reist sitt nybygg i Brønnøysund – for øvrig en selsom prosess der Høyres daværende næringsminister Monica Mæland plutselig valgte å trekke Statsbygg ut av prosjektet, etter å ha brukt nærmere 90 millioner på planlegging. Kommunepolitikere i Brønnøy ble ikke orientert av departementet om at Statsbygg ikke lenger skulle være registrenes byggherre, en beslutning daværende ordfører helt korrekt beskrev som demokratisk problematisk.

Nytt bygg gir dyrere husleie, og i tillegg til tidligere budsjettkutt medfører dette uunngåelige reduksjoner. Leder i NTL ved Brønnøysundregistrene skriver i BA 8. september at den forlengede saksbehandlingstiden som næringslivet og andre nå opplever, er en varslet konsekvens av manglende økonomisk støtte fra regjeringen. Mer enn 60 saksbehandlere har blitt borte, og selvsagt vil da saksbehandlingstiden bli lenger.

Senterpartiets representanter har stilt flere skriftlige spørsmål til kommunal- og moderniseringsministeren, næringsministeren og digitaliseringsministeren – alle fra Høyre – om Brønnøysundregistrene. Svarene har vært ulne, og våre mistanker om at regjeringen ikke ønsker å prioritere de statlige arbeidsplassene som finnes på Sør-Helgeland blir nå bekreftet.

Et sterkt Senterparti i ny regjering er garantisten for bevaring og etablering av desentraliserte statlige arbeidsplasser. Brønnøysundregistrene er i så måte et fyrtårn på Helgeland, og registrene skal styrkes, ikke brytes ned stykkevis og delt slik dagens regjering nå gjør det.

Siv Mossleth

Stortingsrepresentant Nordland Senterparti

Kari Anne Bøkestad Andreassen

1. vararepresentant Nordland Senterparti

Fylkesordfører Nordland fylkeskommune

foto
Kari Anne Bøkestad Andreassen og Siv Mossleth, stortingsrepresentanter for Senterpartiet. (Andreassen er vara). Innlevering av underskriftsliste. Foto: privat