Alternativt forslag til næringshussaken, i møte 12/2 2021

foto