Fremskrittspartiet mener det er mange gode grunner til å tillate søndagsåpne butikker.

Dette bør butikken, og kommunene få bestemme selv. Vi vil ikke ha det slik at det er statsforvalteren som avgjør, det er unødvendig byråkratisk.

Nå på sommeren ser vi at flere og flere butikker/steder søker om å bli «turist-sted», men det er det altså opp til statsforvalteren å bestemme.

Nå har altså Joker på Tjøtta fått ja, men butikker i Brønnøysund og i Meløy har fått nei. I Bodø er det vel bare Kjærringøy og Saltstraumen som har fått ja.

Alle butikker som vil bør få ha åpent om søndagene, ihvertfall i juni-juli og august, de månedene flest søker om. På mindre steder kan kanskje dette være tiltaket som berger nærbutikken resten av året? Det vil både innbyggere, hyttefolk og turister nyte godt av.

Man skal være på lag med det lokale næringslivet, det er de som vet best.

Muligheten skal være valgfri, derfor må butikkene også få bestemme dette selv. Likebehandling av alle er det beste og vi tror tilbud og etterspørsel vil regulere dette bedre enn lovverket.

Fremskrittspartiet har fremmet flere forslag om dette, gjennom de siste årene, både på generelt grunnlag, men også som følge av pandemien. Dessverre har alle blitt nedstemt. Det beviser vel bare at det kun er vi som stiller på lag med næringslivet og innbyggerne, også i distriktene.

Hanne Dyveke Søttar og Helge Andre Njåstad

Stortingsrepresentanter

Fremskrittspartiet