Valget 13. september 2021 er et verdivalg for oss som bor i Nordland, Helgeland og Sør-Helgeland.

Etter åtte år med sulteforing av kommunene er det på tide med en ny kurs, en kurs mot at folk flest skal få samme muligheter til tjenester nært folk uansett hvor vi bor i vårt langstrakte land og fylke. Senterpartiet har siden nåværende regjering tiltrådte vært det eneste opposisjonspartiet som har stått opp mot sentraliseringen som Høyre-regjeringen har brukt sitt flertall til. Senterpartiet vil styrke økonomien til kommunene og fylkeskommunen, Senterpartiet vil jobbe for at vi skal få ta utdanning nært der du bor, vi vil reetablere høyere utdanning på Nesna. Vi vil satse på å få flere statlige arbeidsplasser i Nordland, et viktig supplement til det næringslivet vi har i Nordland.

Samferdsel er viktig for folk og næringslivet i et langt fylke som Nordland, vi vil kjempe for bedre bevilgninger til å bygge nye og sikre at eksisterende veier får et skikkelig løft på det store vedlikeholdsetterslepet som er. Vi vil jobbe for bedre og billigere båt og fergetilbud for folk flest.

Vi vil jobbe for et levende folkestyre i hele Norge og Nordland, vi vil at fjelloven skal gjelde for Nordland slik som resten av Nord-Norge, vi vil sikre nasjonalt eierskap til strøm, det er viktig for industrien og norske arbeidsplasser. I klimapolitikken vil vi ta hensyn til bosetting i hele Nordland og vi skal ha en langsiktig og ansvarlig forvaltning av naturen.

I Nordland og på Helgeland er matproduksjonen den største bidragsyteren til lokal verdiskapning. Det er viktig å øke selvforsyningen i Norge, mer fiskeråstoff til land og videreforedling av fisk langs kysten. Senterpartiet vil fra dag én i regjering jobbe for at økonomien i landbruket må styrkes, slik at landbruket kan fortsette å bidra til at det opprettholdes trygge arbeidsplasser i andre næringer.

Trygghet er grunnleggende viktig for folk, det gjør at vi trenger gode helsetjenester nært folk. Det er viktig med en trygg fødselsomsorg i hele fylket, det er viktig med ambulanse i kommunene, det er viktig med helikopter og fly på Sør-Helgeland slik at man vet det er rask hjelp å få.

Vi har muligheten til å få inn representanter med lokal tilknytning. Trine Fagervik er vår tredjekandidat, hun er fra Leirfjord, hun kjenner Helgeland ut og inn, og vet hvor tiltak må settes inn for at vi skal ha tjenester nært folk. Hans Gunnar Holand er vår 4.-kandidat, han er fra Sømna, en kandidat med store kunnskaper om det som skjer på Sør-Helgeland og Helgeland. Å ha muligheten til å få to representanter fra Helgeland inn på Stortinget som vil jobbe for at Nordland skal bli fylket som har tjenester nært folk, må være en stor motivasjon for å stemme Senterpartiet ved valget 2021.

Sømna Senterparti

Roy Helge Dahle