Interessant at Brønnøy Høyre anser BA som politisk motpart angående utbyggingssak Toftøya / Gåsholman.

For en del år siden leste en i BA om Høyres analyse av befolkningsvekst i Brønnøy. Veksten det skulle budsjetteres for var 200-300 nye innbyggere årlig.

Så har vi disse registrene da. Eid av Staten. (Fyda!) Kommunen stilte hvilken som helst ønskelig tomt til disposisjon. Men argumentasjonen på folkemøter (og sikkert også i maktens korridorer) var at de måtte bygges på kaikanten. Da ville alle strømme ut i lunsjpausen og handle. Det vil si voldsom oppsving for handelsstanden!

Nå skal vi altså se for oss svermer av folk på Toftøya og nabolaget. Svermingen blir vel i tilfelle i utbyggings / raseringsperioden.

Trengs ikke så mange med skit under neglene i den automatikk som er tilgjengelig i all industri i dag.

900 – 1000 nye innbyggere? Regner da med at ca. 450 er partnere / ektefeller til de «svermende»? Hva skal de arbeide med?

De  «svermende» blir kan hende pendlere som i oljeindustrien og andre anlegg? Forundrer meg at når noen vil tjene penger på oppdrett, så vi andre akseptere alt det som følger med.

Alt henger sammen med alt, sa landsmoder Gro. Verdt å merke seg.

Med ønske om god sommer og rekreasjon i den frie natur.

Liv-Grete Sletner