Vi mottar i disse dager telefoner til legekontoret fra folk som er bekymret for legesituasjonen, nærmere bestemt om vi har leger på Vega. Dette er forståelig etter flere medieoppslag i denne avis som stiller spørsmål rundt dette.

Det er således nødvendig for oss å kunngjøre at vi til enhver tid har/vil ha leger på plass som ivaretar befolkningens behov for legetjenester.

Roy-Arne Andersen

Helse og omsorgsleder

Vega kommune