Fagforbundets svar til utlysning av 22 deltidsstillinger

foto