Kommunedirektøren gir flere spørsmål enn svar. Vi er bekymret for at vi mister legetjenesten på Vega. Et samarbeid om kommuneoverlegestillingen betyr at stillingen blir i Brønnøy. I dag er den på Vega. Logisk nok betyr det en reduksjon av tjenesten. LIS1 (turnus) må ha tilstedeværende veileder. Sjansen for at vi mister den ved å ha kommuneoverlegen et annet sted er stor. Altså reduseres bemanningen med 50 prosent.

De to legene som da er igjen skal inngå i et legevaktsamarbeid lokalisert ved DMS-et i Brønnøysund. Legevakten blir ikke på Vega. Det som da blir igjen blir ordinære forhåndsbestilte timer hos legen i kontortiden. Kun mellom kl 08.00 og 16.00.

Altså en ytterligere reduksjon av tjenesten.

Til dette svarer kommunedirektøren at kommunen er pålagt å tilby nødvendige legetjenester og at kommunen etter lov er pliktig å ha lege tilgjengelig hele døgnet. Legene blir tilgjengelig ja, men de blir det i Brønnøysund - de er ikke til stede på Vega.

Så skal kommunen vurdere om dette er forsvarlig. Den vurderingen må noen med medisinsk kompetanse og lokalkjennskap gjøre. Jeg har ikke den kompetansen. Men jeg har ganske mye erfaring i bruk av legevakt og lege. All min erfaring tilsier at dette ikke er et forsvarlig tilbud.

I tillegg er det jo så mange andre spørsmål som dukker opp.

Hvis jeg har behov for legevakt med den nye ordningen, skal jeg da ta ferja frem og tilbake?

Hva når jeg må nå legevakt utenom fergetid? Hvordan skal jeg da ta meg over fjorden? Ambulansebåten? Hvem skal betale den reisen? Er ambulansebåten tilgjengelig for slike oppdrag? Blir båten liggende i Brønnøysund mens jeg er hos legevakten? Hvem skal i så fall betale for det? Hvis ikke, hvordan skal jeg komme meg hjem igjen?

Når leger som er ansatt i Vega kommune skal ha legevakt i Brønnøy, hvem dekker deres jobb på Vega i kontortiden? Eller vil vi disse dagene bare ha én lege tilgjengelig på Vega? Hvor skal de bo mens de er på vakt? Selv om legevakt er hektisk, så er det innimellom rom for å hvile.

Hva skjer i praksis når vi ikke har legevakt på Vega? Vi vil vel bruke det vi har tilgjengelig: ambulansetjenesten. Er den tjenesten forberedt på det?

Sist men ikke minst, løser dette utfordringene vi har?

Jeg skulle så inderlig håpet av vi kunne lagt vekk denne ideen om interkommunal legevakt og legesamarbeid. Vi burde brukt energien og ressursene på å legge til rette for at den legetjenesten vi har får skinne. Vi har fire fastboende leger på Vega. Hva med å sammen med dem arbeide frem de beste løsningene her på Vega. Vi har aldri før hatt så gode forutsetninger for å lykkes, da er det fortvilende at man ikke ønsker å benytte seg av dem.

Snart får vi vel svar på kravet om innsyn, det ser vi frem til.

Med vennlig hilsen

Ann-Hege Lervåg