Sjelden eller aldri har man fått så lite for 99 990 kr