Torskeoppdrett ved Gåsholman, er det virkelig lovlig? Se link til Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret. Sitat fra dette lovverket "Lokaliteter for torsk skal ikke etableres i gyteområder for vill torsk".

Vi har et lovverk. Det er en grunn til at vi har et lovverk. Loven gjelder også for politikere. Vi har i dag en pågående straffesak mot kommunen i forbindelse en tidligere ansatt der mine skattekroner er satt i spill. Ved å ta ut området ved Gåsholman ut av arealplanen for akvakultur øker en i alle fall ikke kommunens underskudd.

Olav Ellingsen