Nå er det en drøy måned siden Babcock overtok driften av ambulanseflytjenesten i Norge fra Lufttransport. Operatørskiftet har vært utfordrende. Allerede i juni 2017 ble det klart at Luftambulansetjenesten HF hadde valgt det svenske selskapet Babcock foran Lufttransport til å drive ambulanseflybaser og fly i Norge fra 1. juli 2019 og i ti år framover.

Å få tak i nok skikkede piloter viste seg å bli en skikkelig hodepine for Babcock. Det er vanlig at selskaper som overtar kontrakter på eksempelvis ferjesamband, bussvirksomhet - eller i dette tilfellet ambulansefly - også overtar de ansatte fra selskapet som må gi fra seg kontrakten. Ofte gjennom en virksomhetsoverdragelse, slik at de ansatte i realiteten får samme vilkår hos sin nye arbeidsgiver. Virksomhetsoverdragelse var imidlertid ikke et krav i anbudet. Babcock - som hadde gitt et mye billigere tilbud til staten enn Lufttransport - kunne dermed innføre et nytt, og lavere, lønnsnivå for ambulanseflypilotene.

Tilbudet som Babcock ga til pilotene i Lufttransport falt ikke i god jord, og utløste en flere måneder lang konflikt mellom Norsk Flygerforbund og deres Lufttransport-piloter og Babcock. Det endte til slutt, som det ofte gjør, med et forlik der 91 av 98 piloter takket ja til et tilbud som i praksis medførte at de aller fleste av dem gikk ned i lønn.

Etter overtakelsen 1. juli har Babcock hatt en særdeles intensiv og hektisk første måned med opplæring på sine nye piloter. Noe som har medført at selskapet har vært nødt til å hente inn fly fra Sverige og bistand fra Forsvaret for å holde beredskapen oppe. Antakelig kunne man unngått hele konflikten med et krav om virksomhetsoverdragelse på pilotene. Det hadde gått utover mulighetene staten hadde for å spare penger i anbudskonkurransen. Spørsmålet er om innsparingen er verdt risikoen. Det framstår ikke slik.

Hvordan pilotene, som har betalt for en andel av statens innsparing av egen lomme, har opplevd denne overgangen vet vi ikke. Babcock vil nemlig ikke la sine ansatte intervjues, for å «skjerme dem fra mediepress». Dette anser denne avisen for å være en utrolig merkelig praksis, som forhindrer de ansatte fra å bruke sin ytringsfrihet. Ambulanseflypiloter er utvilsomt viktige for samfunnet vårt, kanskje viktige nok til å skjerme. Men heller enn å tillate at en ambulansefly-operatør legger munnkurv på sine ansatte, så bør staten ved neste korsvei heller vurdere å kreve virksomhetsoverdragelse i anbudskriteriene hvis de ønsker å skjerme piloter.