Sommerminner fra Velfjord

- Det er gledelig å se at bygda Velfjord «lever», skriver Frik Sundstøl. Foto: Privat