Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad konstaterer, ifølge artikkel i BA, at driften på Vevelstad sykehjem atter en gang har vært tema på et politisk møte i Vevelstad kommune. Denne gang er det et nytt formannskap som skal prøve å løse problemene som både kommunedirektør og det tidligere politiske regime i Vevelstad har oversett i mange år.

Fagforbundet sa opp gjeldende turnusavtale senhøsten 2019 fordi den ikke var innenfor avtaleverket, dette ble fulgt opp med en bekymringsmelding i 2020. Uten at dette ble fulgt opp av administrasjonen.

Fagforbundet har gitt administrasjonen tilbakemeldinger på dårlige planlagt ferieavviklinger siden sommeren 2020 uten å bli hørt.

Fagforbundet konstaterer at det brukes vikarbyrå uten at det er kjent dette om dette er lagt ut som konkurranse i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Fagforbundet har ikke vært invitert til drøftinger/samarbeidsmøter om oppgavedeling, som kommunedirektøren påstår i avisartikkelen.

Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad har i mange sammenhenger prøvd å være konstruktive for få driften på sykehjemmet vårt på rett vei. Nå er tilliten til kommunedirektøren blitt ganske så tynnslitt ganske enkelt fordi kommunedirektøren ikke evner å lytte til personell som vet hvor skoen trykker. Det samme må være tilfelle hos politisk nivå siden politikerne valgte å returnere kommunedirektørens budsjettforslag. Vi innser imidlertid at det er et nytt politisk regime på plass etter årets kommunevalg og at disse nye politikerne må få sjansen til å sette seg inn i alle sider av også denne saken. Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad lover, på vår side, å være konstruktive i de prosessene vi blir invitert inn i.

Med hilsen

Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad avdeling 203

Jørn Johansen

Styreleder

Les kommunedirektørens svar her. red.