…. som svømte og svømte … eller var det historien om torsken som ikke kunne rømme, som det skrives om i søknadene om torskeoppdrett for tiden? Eller var det det at man ikke skulle være føre var?

Forrige gang torskeoppdrett var «i vinden» gikk det fryktelig galt. Hele bobla sprakk fort, og man så hvilke konsekvenser dette hadde for kysten. Nå er vi på vei inn i en ny runde med søknader om etablering av nye anlegg. Noen har dessverre også fått tillatelse, og det tok ikke lang tid før torskebobla på nytt sprakk – og rømningene startet igjen. Det er nå bekreftet at mellom 57.000 og 87.000 oppdrettstorsk svømmer rundt etter rømming på Vestlandet. Denne kan nå potensielt blande seg med kysttorsken med de konsekvenser det har.

Naturvernforbundet krever derfor at all utviding av torskeoppdrettsnæringen settes på vent. Alle søknader om torsk i merd som ikke er kommet så langt at det er torsk i sjøen, må settes på vent til man får klarlagt og løst problemene som nå har kommet fram. Naturvernforbundet mener at løsningen for oppdrettsnæringen er å komme seg inn i lukkede anlegg med null utslipp og null rømming, noe som er mulig ved å eksempelvis benytte RAS-teknologi.

Heldigvis fikk Gadus sin søknad i retur ved Fornes i Bindal. Vi forventer at forvaltningsmyndighetene også sender Codfarm sin søknad om torskeoppdrett i retur snarlig – med avslag.

Kjærand Torgersen

Naturvernforbundet på Sør-Helgeland