Ordfører Hans Gunnar Holand og kommunedirektør Arne Johansen ble harmdirrende oppbrakt over mine uttalelser i siste kommunestyremøte i Sømna angående arbeidsmiljøet i kommunen. At jeg adresserte ansvaret for elendigheten ikke bare til kommunedirektøren, men også til HR-sjefen var etter de nevnte herrers oppfatning «å gå langt over grensen».

– Kommunestyret kjenner kommunedirektøren. Dere må forholde dere til meg, og ikke til andre navngitte ansatte, sa Arne Johansen.

Det er tydelig at kommunedirektøren oppfatter seg å være i en opphøyet stilling, nærmest som en statsråd overfor Stortinget. Der er det som kjent slik at når det kommer kritikk angående klanderverdige forhold som hører inn under et departement, så er det statsråden som står til ansvar, uansett hvem som har forårsaket det kritikkverdige. Men kommunedirektøren er ingen statsråd og Sømna kommunestyre er intet storting.

For de fleste er kanskje HR-sjef en ukjent betegnelse. HR står for Human Resources, menneskelige ressurser. En HR-sjef er altså den som styrer med de ansatte i en privat bedrift så vel som i en offentlig virksomhet. Før pleide man å kalle det en personalsjef. Personalsjefen er ikke en hvilken som helst ansatt. Denne stillingen innebærer et spesifikt ansvar for helse, miljø og sikkerhet i en virksomhet. HR-sjefen står formelt og rettslig ansvarlig når det går galt på det arbeidsmiljømessige området. Da hjelper det ikke å skjule seg bak direktøren. Min påpekning av dette i kommunestyret var derfor helt korrekt.

Det som virkelig må karakteriseres som «langt over grensen» er den neglisjering av svært alvorlige forhold i kommunen som både ordfører og administrativ ledelse i Sømna gjør seg skyldig i. Jeg vil gjenta sitatet fra gjeterjenta Veslemøys uttalelse i Arne Garborgs bok Haugtussa: – Å, heller vil eg med augo sjå, enn blind og dauv gjennom verdi gå, og ikkje det sanne skilja.

Disse ikoniske ordene burde stå som motto for alle politikere. Ordfører Hans Gunnar Holand og kommunedirektør Arne Johansen synes å holde seg til det motsatte: For all del skjul så godt man kan alt vanstyre.

Problemet er bare at elendigheten ikke lenger lar seg skjule. Enhver som har evne til å se og høre og undersøke litt, erfarer at arbeidsmiljøet i Sømna kommune er preget av fryktkultur som sprer seg som en gift. Situasjonen er etter hvert blitt utålelig.

Nå trengs det at kommunestyret som arbeidsgiver tar sitt ansvar overfor de ansatte på alvor. Jeg utfordrer representantene fra alle partier om å gå sammen for å gjennomføre tiltak som kan få kommunen på beina igjen. Det må gjennomføres et ekstraordinært kommunestyremøte der arbeidsmiljøet er viktigste sak på dagsorden. Det må besluttes å gjennomføre et grundig, uhildet og kompetent tilsyn i kommunen, med hjelp fra Arbeidstilsynet.

Inntil dette tilsynet er gjennomført og rapport med konklusjoner foreligger, bør kommunedirektør og HR-sjef være suspendert. Suspensjonene bør tre i kraft snarest.

Viktor Stein

Kommunestyrerepresentant for Rødt i Sømna

foto
Viktor Stein skriver om sitt innlegg i kommunestyret i forrige uke og debatten som fulgte. Foto: Bård Pedersen