Jeg har med stor interesse fulgt med på kommunestyremøtet i Sømna. Det er ingen hemmelighet at undertegnede har vært del av en pårørendegruppe ved Sømna Sykehjem – og gjennom denne erfaringen har opplevd sider ved kommunens eldreomsorg som kommunedirektøren bør stille seg særdeles ydmyk ovenfor.

Det er derfor med stor undring jeg registrerer kommunedirektørens svar på kommunestyrerepresentant Viktor Stein sitt spørsmål i Spørrehalvtimen – jeg siterer deler av spørsmålet som følger:

«Over lengre tid er henvendelser med spørsmål til Sømna kommune ikke blitt besvart. Det gjelder henvendelser fra såvel privatpersoner som offentlige institusjoner. Både Statsforvalteren i Nordland og Politiet har oversendt Sømna kommune spørsmål som ikke er blitt besvart innen tidsfristen.»

Kommunedirektøren svarer blant annet at dette er «antakelser og påstander som han ikke kjenner seg igjen i

Da ønsker jeg med dette innlegget å friske opp kommunedirektørens hukommelse og realitetsorientering en smule.

I denne saken sitter nemlig undertegnede med alle detaljer – og jeg kan informere om følgende:   Som pårørende har jeg helt siden oktober 2021 meldt inn flere bekymringsmeldinger til Statsforvalter om omsorgssvikt ved sykehjemmet. Det har vært saker av svært alvorlig karakter. Alle mine henvendelser, hvor kommunen ble bedt om å gi sine uttalelser, har blitt gjenstand for stadige purringer og gjentatte utsettelser. Dette er harde fakta og kan enkelt verifiseres.

Arne Johansen; du hevder i dag at dette er antakelser og påstander som du ikke kjenner deg igjen i.    Dette er interessant. For alt har skjedd på din vakt.

Hvordan forklarer du det?

Wenche Solmøy Sørgård