Endeleg har bondelagene på Sør-Helgeland kommet med fem fornuftige forslag til jordbruksforhandlingene. Eg er heilt enig i krava deres.

Det som forundrer meg mest, er den omsorgen dei tar for små og mellomstore bruk. Det er nesten ikkje slike igjen.

Det er lov å angre på vegne av faglaget, som har hatt slagordet: «Færre og større»

Vi får håpe og tru at landbruket får levelige forhold framover. Men det er vel for mykje å tru at det vil skje underverker.

Johnny Mortensen

Pensjonist og eks-småbruker