Oppvekstsjefen har visstnok tidligere uttalt at han har hatt et pedagogisk problem med å få de folkevalgte til å innse at med dagens skolestruktur mangler det 18 millioner som kommunen ikke har. Dessuten må alle innse at elevtallet i grunnskolene ikke stiger, men er stadig nedadgående.

Nå ser det ut til at mange blant de styrende har innsett realitetene. Forslaget 4.3 modellen er et spenstig, nytenkende forslag. Hvis det lar seg gjennomføre innenfor de rammer, høringer, ansattes medvirkning og alt som hører til, er det ingen grunn til å nøle.

La de laveste trinnene få være i fred på Nordhus som foreslått. En felles ungdomsskole har lenge vært ønskelig. De unge får «bryne» seg på andre unge fra ulike deler og miljøer i kommunen. Kanskje de nettopp da finner bestekompisen.

At dette kan gjennomføres slik at alle kan starte til høsten med faglærte lærere på alle trinn, er musikk i mine ører. Utvilsomt et bedre faglig miljø for lærerne også.

De ufaglærte har midlertidige stillinger, så ingen oppsigelser.

Ordfører sier hun har arbeidet i månedsvis med nettopp skolestrukturen. Godt jobba. Det er ellers altfor mye bakstreverske holdninger på Sør-Helgeland.

De folkevalgte må ikke la seg skremme av folk som vil ta sitt med og flytte ut av kommunen til Trondheim. Fra Værnes går det sikkert fly også, blant annet til Sveits.

Noen tanker fra ei mor/svigermor til tre høyskoleutdannede lærere (adjunkter) med tilleggskompetanse.

Liv-Grete Sletner