Det er velkjent at hvis du vil bli god til noe, så må du øve på det du vil bli god til. Hvis du vil bli god i håndball, vil det være bedre å trene på å kaste ball, enn å sparke ball, og det vil alltid være bedre å bruke det riktige verktøyet til den jobben man skal gjøre, man kan klippe plenen med hekksaks, men en gressklipper er bedre egnet.

Vår oppgave som foreldre innebærer å forberede barna på livet. Hjelpe dem til å gjøre gode valg, og lære dem å rette opp ting når de har gjort dårlige valg. Det er viktig å gi dem oppgaver i heimen, stille krav og veilede, slik at de kan være godt rustet for det som venter dem.

Etter endt skolegang på BBU venter videregående skole, deretter videre utdanning og arbeidslivet. På Brønnøysund videregående skole, hvor de fleste elevene fra BBU skal gå, skole bruker man PC og bøker i undervisningen. På BBU bruker man nettbrett og nesten ikke bøker. Vi vil påstå at nettbrett er et underholdningsmedium, som kan fungere i enkelte fag og på lavere nivå i grunnskolen, men nettbrettet som verktøy er lite egnet når man for eksempel må jobbe med større skrivearbeid. Faktisk kan vi skrive et helt eget leserinnlegg over hvor dårlig vi synes dette har fungert for vår elev på ungdomsskolen. Når BBU elevene kommer på videregående, uten erfaring med å jobbe på PC eller med bøker, så sier det seg selv at de ikke er så godt rustet som de burde være.

Nettbrett gjorde sitt inntog i skolene i forbindelse med den digitale skolen, men mange skoler har lagt den vekk på ungdomstrinnet til fordel for PC. Nabokommunene til Brønnøy har gjort det, ungdomstrinnet på Salhus har tatt i bruk PC, og en god del lærere landet rundt har krevd å få nettbrettet fjernet, og erstattet med PC på ungdomstrinnet. Da det i kommunestyret ble vedtatt å innføre Ipad ble det også vedtatt at tiltaket skulle evalueres – er det gjort?

Så, rektor, skoleadministrasjonen og politikere, hva er det med ungdomsskoleelevene på BBU som gjør at de ikke trenger å forberedes på det som venter dem? Hva gjør at man tenker at disse ungdommene trenger å møte større utfordringer enn andre ungdommer når de kommer på VGS?

Ivar Sætrang og Kine Laumann

Ungdomsskoleforeldre på BBU