Har du noen gang handlet alkohol til noen under 18 år? Var dette en venn eller ditt egen barn? Tenkte du før du gikk inn på vinmonopolet eller butikken, dette er ulovlig? Dette er straffbart med bot eller fengsel?

Brønnøy kommune gjennomfører ungdataundersøkelsen hvert tredje år på ungdomsskolen. Rundt halvparten av 9. og 10.-klassingene vet ikke om de får lov til å drikke alkohol av sine foreldre. Dette kan tyde på at mange ikke har tatt denne praten med sin ungdom – hvilke holdninger har vi til bruk av alkohol. Hvilke lover og regler som faktisk gjelder i Norge. Videre sier tallene oss at det er mange ungdommer over 18 år som kjøper alkohol til mindreårige, og at mange får alkohol av sine foreldre til å ha med på fest.

Hva har vi som kommune tenkt å gjøre med denne problematikken? Vi jobber for tiden med et rusforebyggende program, til elever og foreldre i samarbeid med Steigen kommune og kompetansesenter for rus, Nord-Norge (KoRus Nord), med oppstart høsten 2023. Vi må jobbe systematisk over tid i samarbeid med ungdommene selv og deres foreldre om vi skal få til holdningsendringer. Videre setter vi i gang en kampanje i samarbeid med vinmonopolet 02. og 03 desember. Formålet er å opplyse om alvorligheten ved å lange alkohol til egne barn, eller til venner under 18 år. Det vil også bli hengt opp plakater med informasjon om langing på alle salgssteder for alkohol denne uka. Vi har også søkt midler for å sette i gang med åpne møteplasser for ungdom, med håp om at ungdommen kan ha et rusfritt tilbud.

Hva kan du som forelder gjøre? Ungdata forteller oss at ungdommen i stor grad er fornøyd med sine foreldre, og liker å være sammen med foreldrene sine. Faktisk er ungdommene i 2022 mer hjemme og bruker tid sammen med familien sin enn hva tilfellet var for 10 år tilbake. I samme undersøkelse svarer over 60 prosent at holdningene foreldrene har til alkohol i stor grad styrer deres egne valg. Derfor ønsker vi å sette ekstra fokus på foreldrerollen og hvor viktig det er å ta denne vanskelige samtalen med ungdommen sin. Mange kvier seg nok for å ta praten i frykt for å bli uvenner med sin datter eller sønn. Men vi må tørre å stå i det. Sammen.

Mange ungdommer blir utsatt for uheldige hendelser; nakenbilder og filmer som spres i sosiale medier, når de har vært beruset. Andelen voldtekter blant unge har høy forekomst der begge parter er påvirket av alkohol. Den evige diskusjonen, hvis jeg gir min ungdom alkohol, så vet jeg hva h*n drikker. Problemet er at ofte kommer gjerne denne alkoholen i tillegg til det som allerede er skaffet til veie gjennom vennelanging.

Det viktigste rådet må være følgende: ta praten med din ungdom om alkohol tidlig, forsikre h*n om at du er der for h*n hvis det skjer noe. Informer ditt barn om at det å kjøpe alkohol til noen under 18 år er ulovlig, du risikerer bot eller fengsel. Har du ungdom over 18 år, så ta gjerne praten om langing også. Ingen trenger å bli presset til å kjøpe alkohol til andre. Det er lov å si nei, det er ulovlig å si ja. Snakk med din ungdom om at det er lov å si nei til alkohol, man kan delta på aktiviteter uten å drikke. Vær en tydelig voksen og tørr å stå i det! Sammen lykkes vi bedre!

Lise Rødli

Koordinator forebyggende arbeid.

Barne- og familietjenesten, Brønnøy kommune