Jeg har i all hovedsak fått informasjon fra ordføreren om hva som skjedde etter formannskapsmøtet 14. februar og fram til fredag 16. februar, og jeg går ut fra at ordføreren snakker sant. Jeg har også fått informasjon fra administrasjonen (oppvekstsjef og skolefaglig ansvarlig) om hvem som var innkalt til møte av kommunedirektøren. Jeg fikk også bekreftet av ordfører hvem kommunedirektøren hadde innkalt til møte fredag morgen, og hvem som ikke var innkalt. Hun forklarte også årsaken til at ikke alle rektorer var innkalt, som er sammenfallende med kommunedirektørens forklaring. Hovedtillitsvalgt (HTV) synes ikke den forklaringa er akseptabel og har redegjort for dette i mitt leserinnlegg.

Til opplysning sendte Utdanningsforbundet et brev mandag 19. februar til kommunedirektøren via postmottak Brønnøy kommune angående møtet som kommunedirektøren hadde hatt med rektor ved Salhus skole, i forkant av infomøtet med de ansatte. Brevet er enda ikke besvart. Hvis det skyldes at kommunedirektøren ikke har forstått brevet, så burde faktisk han ha tatt en telefon.

Det er ikke listen over kutt jeg har kritisert. Jeg kritiserer ordfører og kommunedirektør for et dårlig håndverk og uryddig prosess i skolestruktursaken etter formannskapsmøtet, der de tillitsvalgte ikke ble involvert i drøftingsmøte før informasjon av en slik karakter, gikk ut til de ansatte. Avslutningsvis vil jeg minne kommunedirektøren om arbeidsgivers plikter i forhold til tillitsvalgte jf. Hovedavtalen §3-1-1: Bedriftens ledelse skal så tidlig som mulig drøfte med de tillitsvalgte:

*Spørsmål som vedrører bedriftens økonomiske og produksjonsmessige stilling og utvikling

* Omlegginger av viktighet for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold

Merethe Paulsen Blomstervik

HTV Utdanningsforbundet Brønnøy