Vi må ha et trygt fødetilbud på hele Helgeland, hele året