I en tid hvor politikerne i stor grad har gått i takt er det interessant å høre stemmene til de som tør å snakke sin egen regjering midt imot.

Høyres arbeidspolitiske talsperson Heidi Nordby Lunde advarte i tirsdagens Politisk kvarter på NRK P2 mot at hjelpepakkene kan være innrettet slik at de oppfordrer til inaktivitet. Hun mener at da staten tok lønnsansvaret fra 3. dag av arbeidstakers permittering ble permittering «et førstevalg», noe stortingsrepresentanten sier hun har fått tilbakemeldinger om fra bedrifter. Nordby Lunde sier rett og slett at Stortinget må besinne seg og legge bort forslaget om ytterligere utvidelser.

Som en del av hjelpepakkene er permitteringsperioden med full lønn forlenget, noe Lunde mener gjør at det ikke lønner seg å ta arbeid innen landbruk, logistikk, lager og andre bransjer som nå mangler arbeidskraft mens de står på for å holde Norge i gang. Over 300.000 nordmenn er nå permitterte.

Erfaring viser at når det offentlige deler ut mye penger på en ny måte, så kan det føre til noe blir feil brukt. Ett eksempel er strandryddepengene, hvor Miljødirektoratet har politianmeldt lokale strandryddere, som har beklaget deler av pengebruken.

Regjeringspartiet Høyre er også åpne om dette. I et leserbrev i dagens avis skriver stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) da også at man har prioritert hurtige tiltak foran «millimeter-rettferdighet» og at det trengs gode kontrollmekanismer og strenge sanksjoner ved brudd på vilkårene.

Det er først og fremst bra og viktig at krisepakkene kom og at de finnes, men det er også viktig å ha en kontinuerlig evaluering av hvordan de virker. De måtte komme raskt, samtidig er det viktig at medisinen virker på rett måte. Dersom virkemidlene fører til at det for enkeltpersoner eller bedrifter lønner seg å velge inaktivitet, så er dette noe man må se nærmere på. Arbeidslinja, at det skal lønne seg å arbeide, har vært et viktig prinsipp for sosialytelser i Norge, og bør også være det når man følger opp krisepakkene. Å arbeide der arbeidskraft trengs, må lønne seg. Firmaer og personer som omstiller seg og klarer seg selv skal ha igjen for det.