Helge Thorsen er ferdig som rådmann i Brønnøy. Med det er en periode med merkelig unntakstilstand over på Brønnøy rådhus. Etter hvert kommer forhåpentlig en periode hvor politikere og administrasjon kan fokusere på å gjøre kommunen og tjenestene den leverer bedre. For disse konfliktene har tatt tid og energi fra viktigere oppgaver.

Varslerrapporten er langt fra noe svarthvittbilde. Thorsen har opptrådt uklokt i Rop-saken, men den omhandler også varsler som blir totalt avvist, hvor rådmannens agering beskrives som noe arbeidstakere bør tåle. Rop-omleggingen har fått støtte, og rådmannen erkjenner at han burde ha gått i dialog, kanskje uten helt å erkjenne at det gjøres først, ikke etterpå. Rapporten i seg selv trengte ikke å ha felt Thorsen, det er den manglende viljen til å løse opp konfliktene som gjør det.

Kanskje hadde politikerne bestemt seg allerede før denne uken, kanskje ikke. Men dersom intervjuet han ga om varslingsrapporten denne uken kunne ha fungert som redningsbøye, så benyttet han seg ikke av den. Thorsen erkjente at han burde brukt mer tid og foretatt Rop-omleggingen annerledes, det var kloke ord. Men på spørsmål om hva han har lært, svarer rådmannen at han har lært mye om varslingsinstituttet og om dialog – og da nevner han politikernes dialog med seg selv. Dette er ikke et svar fra en mann som har tenkt å endre sin kommunikasjonsform og framgangsmåte med det første. Thorsen er ikke felt av varslingsrapporten, han er felt av sin egen framtreden og kommunikasjon og manglende evne til å være konfliktdempende og ydmyk. Og til ikke å erkjenne og ta tak i de arbeidsmiljøproblemene hvor han selv var part, selv om han ikke nødvendigvis bar alt ansvar for dem.

Rådmannen får etter alt å dømme med seg en god slump penger når han slutter. Det er penger Brønnøy godt kunne trengt til skole, helse og andre oppgaver. Nå må Brønnøy ta lærdom av dette. Neste gang kommunen leter etter rådmann bør samarbeidsevner og vilje til dialog veie tyngre. Man bør også lære av Thorsens innspill om bedre dialog med politikerne. Men rådmenn kan ikke forvente politikernes blinde tillit når det er konflikter på rådhuset.