Iver Dreiås er bekymret for manglende åpenhet og mangel på demokratiet i Brønnøy Arbeiderparti. Det trenger han slett ikke være!

Vi har ingen herskende og udemokratisk leder i Brønnøy Arbeiderparti. Vi har bare en dyktig og svært samfunnsengasjert styreleder i Magnar Solbakk som bruker mye energi og fritid på legge til rette for gode og åpne diskusjoner både på medlemsmøter og i kommunestyregruppen. Vår styreleder ble enstemmig valgt av siste årsmøte og det er ingen medlemmer i Arbeiderpartiet som har tatt til ordet for at han skal byttes ut.

Vår leder er ikke av typen som forsøker å påtvinge andre sin mening - men godtar (som oss andre) at selv etter en saklig utveksling av ulike synspunkt så er det ikke sikkert at alle er enige og har samme standpunkt i saken. Hvis man ikke klarer å finne kompromiss som alle kan bli enige om, så avgir vi hver vår stemme etter egen overbevisning og fortsetter å jobbe videre sammen som gode og vennlige partikollegaer. Jeg må innrømme at jeg liker best når vi oppnår enighet i partigruppa - men de gangene det ikke skjer så lever vi godt med det i Brønnøy Arbeiderparti anno 2022. I mine sju år som kommunepolitiker har jeg aldri opplevd noen "partipisk" som tvinger enkeltpersoner til å stemme mot sin overbevisning. Jeg har heller aldri opplevd at noen i partiet forsøker å "tvinge" meg til å stemme for noe jeg er grunnleggende uenig i. Sånn bør det være i et demokratisk politisk parti - og sånn er det i Brønnøy Arbeiderparti i dag!

Jeg kan forsikre alle som lurer at ankesaken ble behandlet i medlemsmøte i forkant av kommunestyret og alle Brønnøy Arbeiderpartis representanter stemte i overenstemmelse med det som var medlemsmøtets vedtak; både de som stemte for og de som stemte imot å anke.

I Brønnøy Arbeiderparti tilstreber vi åpenhet, respekt, saklighet og vennlighet i vår samhandling og samarbeid. For oss er det viktig at folk føler seg trygge og hørt - uansett hva de mener. Det er en av grunnene til at jeg trives så godt i Brønnøy Arbeiderparti sitt politiske fellesskap!

En betryggende hilsen fra

Siv Aglen

Gruppeleder Brønnøy Arbeiderparti