Det er med stor bekymring jeg leste i avisen at kommuneoverlegen har sagt opp. Etter det som står i avisen føler hun seg presset til å si opp, på grunn av for mange arbeidsoppgaver over tid. Det kommer også frem på Facebook at laboratorie-sykepleieren har sagt opp, av samme grunn. Dette er svært dyktige fagfolk som har vært stabile i jobben over mange år. Kommuneoverlegen sier hun gjerne vil jobbe, men ønsker å jobbe 100 prosent. Hvorfor får hun ikke tilbud om å gjøre nettopp det?

Arbeidsmiljøloven gjelder vel også for kommuneoverleger og laboratorie-sykepleiere? Er dette et utslag av kommunenes gjeldende personalpolitikk? Hovedverneombudet sier til avisa at hun opplever at kommunen ikke har prioritert personalarbeid over år. Dette uroer meg, da Vega kommune er en IA bedrift (Inkluderende arbeidsliv).

Det jobbes med en rekruttering og kompetanseplan i Vega kommune, og denne skal behandles 16.desember. Dette er sårt tiltrengt, men jeg er redd den kommer for sent. Det må være lov å ha flere tanker i hodet samtidig. Det hjelper fint lite å rekruttere, hvis vi ikke greier å beholde ansatte. Slik saken fremstår i media virker det som om det ikke er et ønske å ha kommuneoverlege i kommunen. Man kan jo spørre seg om det er planlagt spill å tilføre flere og flere oppgaver, for nettopp å sette kommuneoverlegen ut av spill? For hvis det ikke er det, hvorfor tilrettelegges det ikke for å beholde?

Håper virkelig ordfører, kommunedirektør og helse- og omsorgsleder har hatt god dialog med fagfolk og fagforeninger, for å komme frem til hvilke oppgaver som skal tilfalle hvem etter omorganiseringen.

Kommuneoverlegen sier til avisen “Jeg opplevde at jeg ikke lenger har det medisinske ansvaret for oppgaver som må prioriteres”, jeg lurer da på hvem som har dette ansvaret nå? Og ikke minst hvilken medisinsk kompetanse vedkommende har?

Det vises til at det blir roligere når de to legene som er i svangerskapspermisjon kommer tilbake fra permisjon. Hvordan blir det for de å komme tilbake i jobb? Kan ikke være lett å se på kaoset som oppstår mens de er i permisjon. Hvilken stillingsprosent er tiltenkt de? Hvis det ikke er mulig å fikse 100 prosent til kommuneoverlegen? Hvem skal gjøre kommuneoverlegens jobb når oppsigelsestiden er over? Hvorfor ble det ikke jobbet på spreng med å fikse vikarer til de som skulle i fødselspermisjon mens legene var gravide? Har ikke registrert at det har vært problemer med å fikse vikarleger før kommuneoverlegen ble sykemeldt. Ordfører og kommunedirektør uttaler til avisa at det er problemer i flere kommuner med å rekruttere helsepersonell. Kjære ordfører, kommunedirektør, formannskap, kommunestyre, helse- og omsorgsleder ja alle i Vega kommune, vi er i den heldige situasjon at vi har tre leger som bor i kommunen. Tre leger som ønsker å jobbe her. Det er for meg en gåte hvorfor man ikke kan la kommuneoverlegen jobbe i 100 prosent, som vel er ganske normalt? Man burde jo tviholdt på disse flotte folkene, lovprist de - ja virkelig gjøre det attraktivt å fortsette å jobbe og bo her!

Varaordfører/leder i Arbeiderpartiet skriver: “vi skal ikke være annenrangs borgere som blir avspist med gårsdagens teknologi og fjorårets tilgang til faglig kompetanse. Vi skal ha lik tilgang på like tjenester uansett om vi bor på en øy uten fastlandsforbindelse eller om det er langt inn i et dalstrøk med kronglete vei.”

Jeg kan med hånden på hjerte si jeg synes det er nok å krysse fjorden en gang, hvis jeg er syk. Å skulle bli sendt til Brønnøysund først, for så enten å bli sendt hjem eller til sykehuset i Sandnessjøen er en ganske strabasiøs tur. Vega er jo som kjent en øy, så det hender til og med noen ganger at det er dårlig vær eller båten er opptatt i andre oppdrag. Jeg tolker innlegget til leder i Arbeiderpartiet dithen at det er ønskelig at legetjenesten på Vega blir en del av samarbeidet i Brønnøysund. Det blir iallfall ikke bekreftet at vi skal ha egen legevakttjeneste. Er dette noe alle i Arbeiderpartiet stiller seg bak?

Synes situasjonen på Vega er alvorlig, og det virker som om åpenhet ikke er bra. Må man være medlem i et politisk parti for å vite hva som skjer? Man blir iallfall ikke mye klokere av å lese referat fra kommunestyret. Når det står referatsaker eller orienteringer, hva blir da sagt? Hvordan er slike saker behandlet? Kommunestyremøtene blir heller ikke steamet, selv om det har blitt vedtatt i kommunestyret i 2015 der Arbeiderpartiet allerede da var i flertall. Er det en bevisst strategi å underkommunisere hva som skjer? Ønskes det ikke lys på sakene som drøftes? Hadde ikke kommuneoverlegen sagt opp sin stilling, hadde veldig få visst om denne prosessen. Selv om et parti har flertall, skal vel saker allikevel behandles gjennom politiske prosesser?

For meg er det en ryggmargsrefleks å spørre, når jeg ikke skjønner. Det overrasker meg at det er så få som stiller spørsmål og at det ikke er mye mer debatt om slike alvorlige tema! Er det sånn at folk ikke bryr seg? Tør man ikke si fra? Eller er alle enige?

Vega er som de fleste kommunene i distriktet en kommune med stadig minkende folketall. Er det noe vi må prioritere i et lite øysamfunn er det lege, legevakt, hjemmesykepleie, tannpleier, helsesykepleier, fysioterapeuter og institusjon som sykehjem og eller omsorgssenter- altså primærhelsetjenestene. Hvis folk skal føle seg trygg og ha lyst til å være her, må dette være på plass. Både for fastboende og turister.

Jeg oppfordrer derfor alle til å møte opp for å gå i fakkeltog 1.desember klokken 16.30.

Uansett partitilhørighet eller partiløshet. Vi møtes og viser støtte for hele primærhelsetjenesten vi er helt avhengig av på Vega, de dyktige legene vi har, fortsatt skal og må ha!

Linda Bergåker